Cuda Jana Pawła II. Wydanie poszerzoneTyle było osób, które specjalnie nie szukały tego kontaktu i oni mieli sposobność spotkać się z tobą, gdy żyłeś na ziemi. Ja mam tę okazję teraz, przy twoim grobie. Przychodzę z taką wielką prośbą. Zawsze powtarzaliśmy, że chcemy mieć wiele dzieci...

Czytaj więcej…

 

8 kwietnia 2005 roku, podczas pogrzebu Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra pojawiły się transparenty „Santo subito” („Święty natychmiast”). To powszechne pragnienie wiernych spełniło się częściowo sześć lat później, 1 maja 2011 roku, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Papieża z Polski błogosławionym. Jednym z istotnych czynników tej decyzji była niezwykle rozpowszechniona i wciąż trwająca wiara w świętość Karola Wojtyły. Pewnym jej świadectwem jest książka „Cuda Jana Pawła II”.


Cuda Jana Pawła II"Trust God," he told her mother.

"If He decides that He wants her to be with Him, He will take her.

If He wants her to remain with you, you don't have to worry about anything nor do you have to do anything.

Treat her like the rest of your children and God will take care of the rest."


Miracles of John Paul II, originally written in Polish, has become a religious bestseller in Poland. In this book Zuchniewicz presents a compelling witness to the power of prayer and of the miracles that have occurred through the intervention of John Paul II – miracles that were already taking place during the lifetime of the Pontiff.

Links:

Fragment: 

Papież wziął Wiktorię na ręce i pocałował ją.

- Ufaj Bogu – powiedział. – Jeśli On zdecyduje, że chce mieć ją obok siebie, to zabierze ją. Jeśli będzie chciał, aby była z tobą, nie musisz się o nic martwić i nic robić. Traktuj ją jak pozostałe dzieci. Będzie tak, jak postanowi Bóg…

Czytaj więcej…
 

Po śmierci Jana Pawła II na całym świecie pojawiły się doniesienia o cudach, których doświadczyli ludzie mający z nim kontakt za życia. Zaczęły również napływać świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach przypisywanych wstawiennictwu Papieża po jego odejściu z tego świata.

Książka Cuda Jana Pawła II to zapis takich sytuacji. Jej autor dotarł do osób, które są przekonane, że modlitwa Papieża wyprosiła im uzdrowienie, rozmawiał ze świadkami jego życia i uczestnikami wydarzeń, które „odmieniały oblicze ziemi”.

 Apostołowie, a zwłaszcza Piotr, od początku zaliczali do swojej posługi pamięć o chorych i modlitwę za chorych. A korzystając ze specjalnej mocy — i uzdrawianie chorych – powiedział Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, 9 czerwca 1979 roku. Słowa te sprawdziły się w jego własnym życiu.

Książka „Cuda Jana Pawła II” ukazały się w 2006 roku w wydawnictwie „Prószyński i S-ka” i osiągnęła nakład 135 tys. egz., zajmując pierwsze miejsce na liście bestsellerów Rzeczpospolitej w kategorii „Literatura faktu”.