Nakładem Centrum Myśli Jana Pawła II ukazała się książka „Kobiety w życiu Jana Pawła II”. Wspólnie  Brygidą Grysiak Ciesiołkiewicz spróbowaliśmy naszkicować sylwetki dwunastu kobiet, z którymi stykał się Papież z Polski zarówno w tym świecie jak i w świecie mistycznym.

Pierwszą grupę otwiera Jego Mama Emilia. Następne postaci to: Wanda Półtawska, Danuta Michałowska, Maria Okońska,  siostra Łucja i Matka Teresa – osoba, którą znał osobiście, ale którą również wyniósł na ołtarze. W ten sposób wchodzimy w świat świętych: Teresa od Dzieciątka Jezus, królowa Jadwiga, s. Faustyna, Edith Stein (Teresa Benedykta od Krzyża), Gianna Beretta Molla. Kończymy oczywiście rozdziałem Totus tuus – o Maryjnym wątku w życiu Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Kobiety w życiu Jana Pawła II - fragmenty

 

Narodziny Pokolenia JP2

„Szukałem was, a wy przyszliście do mnie. Dziękuję wam" - tak według świadków brzmiały ostatnie słowa Jana Pawła II do młodzieży. Papież wyszeptał je na łożu śmierci, słysząc dochodzące z placu Świętego Piotra okrzyki młodych ludzi, którzy przyszli, aby towarzyszyć mu w jego ostatniej podróży.

Świat zadziwił się wówczas wyrażoną w sposób masowy i spontaniczny miłością młodych do Papieża z Polski.

W czasie swojego długiego pontyfikatu Jan Paweł II wypowiedział wiele słów. Ich echo brzmi do dziś w życiu wielu ludzi. Bohaterowie książki "Narodziny Pokolenia JP2" zetknęli się z Ojcem Świętym w różnych okolicznościach i pod różnymi szerokościami geograficznymi. Zawdzięczają mu nie tylko wiarę, ale odnalezienie swojej drogi życiowej - w małżeństwie, kapłaństwie, w pracy zawodowej i społecznej. Ich świadectwa uzupełnia reporterski zapis Światowych Dni Młodzieży z Papieżem z Polski.

Fragment: Odbuduj mój Kościół

Dzieje Polski

Chrzest Polski – Ochrzczony naród

Dzięki temu faktowi Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

czytaj więcej …


JAN PAWEŁ II O HISTORII POLSKI


Wydana przez Muzeum Historii Polski książka, to próba ukazania dziejów Polski w ujęciu Jana Pawła II. Znajduje się w niej ponad sto dwadzieścia cytatów z wypowiedzi Papieża – Polaka o ojczystej historii. Zostały one wybrane przez Pawła Zuchniewicza i usystematyzowane w trzech głównych częściach:

I. Jan Paweł II o ojczystej historii – ogólne wypowiedzi Papieża na temat dziejów jego ojczyzny

II. Czasy – wypowiedzi o poszczególnych wydarzeniach z przeszłości (od początków państwowości po wejście Polski do Unii Europejskiej).

III. Ludzie - wypowiedzi o wybitnych Polakach.

W publikacji znajduje się prawie pięćdziesiąt zdjęć ilustrujących pielgrzymki Papieża do Polski w kontekście konkretnych cytatów.

Posłowie napisał dr hab. Paweł Milcarek, filozof, znany publicysta katolicki, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Christianitas” oraz redaktor kanału tematycznego TVP Historia.

  

Warszawa: promocja książki "Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski" 

GAZETA WYBORCZA, 22 czerwca 2007 

 "Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski" to książka Pawła Zuchniewicza otwierająca cykl publikacji zawierających refleksje najwybitniejszych polskich pisarzy i myślicieli na temat dziejów naszego kraju. Podczas promocji książki w warszawskim Pałacu Prymasowskim odbył się panel dyskusyjny poświęcony papieskiej wizji dziejów Polski.

W dyskusji udział wzięli autor książki Paweł Zuchniewicz, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, dr Paweł Milcarek z UKSW oraz dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie poprowadził Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Abp Nycz wyraził radość z faktu zgromadzenia w jednej książce syntezy papieskiego nauczania na temat patriotyzmu i Ojczyzny. "W tych fragmentach jest nie tylko kopalnia wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych Polski. Tu jest nie wstydzenie się symboli, znaków poprzez które człowiek porusza swoje serce myśląc o Ojczyźnie i tutaj jest próba zaangażowania całego człowieka w jego czynach, dlatego, że patriotyzmu nie można ograniczyć tylko do wiedzy, czy wzniosłych przeżyć " - mówił.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że przed rokiem 89. mówiąc o Ojczyźnie Jan Paweł II bardziej akcentował prawa obywatelskie. Po odzyskaniu pełnej niepodległości zaczął zwracać uwagę Polaków na obywatelskie i patriotyczne obowiązki.

Autor Paweł Zuchniewicz przyznał, że zaskoczyła go ogromna liczba papieskich wypowiedzi na temat Polski oraz fakt, że dotyczą w zasadzie wszystkich ważniejszych wydarzeń z jej historii. Dodał, że książka mogłaby być trzy razy dłuższa, a dokonany wybór wiąże się z pragnieniem zachowania intencji Jana Pawła II - by dotrzeć do człowieka.

Podkreślił, że aby dobrze zrozumieć stosunek papieża do Ojczyzny, trzeba przyglądać się jego relacji z własnym ojcem, gdyż w niej właśnie prawdopodobnie tkwiło źródło jego głębokiego patriotyzmu. "Jana Pawła II charakteryzowała pamięć, silne poczucie tożsamości, a zarazem olbrzymie otwarcie na przyszłość " - powiedział.

Zaznaczył, że w papieskich tekstach widać doskonałą równowagę między historią walk i zmagań o wolność a historią budowaną w czasie pokoju - historią kultury polskiej. Przypomniał też, że w przemówieniach do Polaków powraca wątek odpowiedzialności za przechowanie cennego dziedzictwa oraz umiejętności dzielenia się nim z innymi; powracają też uporczywe pytania, czy do tych wszystkich ważnych zadań naprawdę dorastamy.

"Dla wielu ludzi to Jan Paweł II uosabiał dzieje Polski. To ze względu na niego ludzie uczyli się języka i historii naszego kraju, poprzez niego uświadamiali sobie specyfikę polskich dziejów " - mówił dr Paweł Milcarek. Zaznaczył, że papież widział istotową łączność między dziejami chrześcijaństwa i dziejami Polski.

Podkreślił, że nadzieja Jana Pawła II, że można godzić ideały wolności, równości i braterstwa z ideałami chrześcijaństwa, wypływała prawdopodobnie z doświadczenia polskiego oświecenia i polskich walk o wolność. Dodał, że papieskie spojrzenie na historię było spojrzeniem z perspektywy kultury i doświadczenia cierpienia. Spojrzenie to wiązało się też z przekonaniem o wartości indywidualnych zmagań jednostek z rozmaitymi determinizmami i z wiarą, że poszczególni ludzie mogą zmieniać swoje otoczenie, a nawet bieg dziejów - wprowadzać w nie więcej światła.

"Książkę czyta się dobrze i szybko, ale się ją długo przyswaja " - powiedział Piotr Dardziński z Centrum Myśli Jana Pawła II. Zaznaczył, że papież był człowiekiem, który żył historią i dlatego można zadawać sobie pytanie czy w jego przypadku możliwe jest wyodrębnienie tego, co o historii mówił.

Książka Pawła Zuchniewicza jest wyborem tekstów Jana Pawła II na temat Polski, jej historii, oraz tego, czym jest patriotyzm. Książkę wydało Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pasterz i pielgrzymTo przeważnie jego fotografie z audiencji papieskich przywożą pielgrzymi do Polski na pamiątkę. Na spotkaniach z Janem Pawłem Mari strzela na przemian z dwóch aparatów.

czytaj więcej…

 

Pielgrzymki do Polski, pielgrzymki do świata, życie codzienne, sylwetki najbliższych współpracowników – to wszystko zostało opisane w albumowym wydaniu „Pasterz i pielgrzym”, którego autorami są Paweł Zuchniewicz, Małgorzata Domosławska i Grzegorz Polak. Ostatnie wydanie książki ukazało się w roku 2004 nakładem wydawnictwa Podsiedlik-Raniowski.  

Papieska Warszawa W lipcu 1958 roku ks. Karol Wojtyła po raz pierwszy przekroczył próg rezydencji arcybiskupów warszawskich. Przyjechał tu prosto z wakacji, spędzanych na spływie kajakowym na Mazurach.

Czytaj więcej…

Papieska Warszawa to opis trzydziestu siedmiu miejsc stolicy związanych z osobą Jana Pawła II. Każdy opis składa się z krótkiej charakterystyki danego miejsca oraz ze wspomnienia okoliczności wizyty oraz słów Papieża. Książka wydana przez Centrum Myśli Jana Pawła II ukazała się w 2006 roku jako wkładka do Życia Warszawy w nakładzie 80 tys. egzemplarzy. 

Wielka Encyklopedia Jana Pawła IIWielka Encyklopedia Jana Pawła IIPontyfikat Papieża z Polski w hasłach i artykułach od A do Z w trzydziestu ośmiu tomach i w wersji skróconej w sześciu tomach.

Jan Paweł II: Kronika pontyfikatuPiękny, górski pejzaż:  skałki, soczysta zieleń trawy. Na kamienistą ścieżkę wkracza biały pielgrzym. Jan Paweł II w papieskiej sutannie, z kijem wędrowca w dłoni, w sportowych adidasach na nogach. Data: 1978. Duży napis: Non abbiate paura – Nie lękajcie się. I podpis: Joannes Paulus II.

Ten niezwykły obraz pojawił się na oficjalnej stronie internetowej Stolicy Apostolskiej po śmierci Papieża z Polski.

Czytaj więcej…

Wydanie II 'Kroniki 25 lat pontyfikatu' - poprawione i uzupełnione o ostatnie lata posługi Ojca Świętego przedstawia w sposób chronologiczny okres sprawowania urzędu przez Papieża. Można w niej znaleźć najważniejsze fakty pontyfikatu, anegdotyczne wydarzenia, dzięki którym Ojciec Święty jest uwielbiany na świecie, informacje o pielgrzymkach, fragmenty papieskich przemówień i fotograficzną dokumentację działalności Papieża.

Książka Grzegorza Polaka i Pawła Zuchniewicza ukazała się w 2005 roku nakładem wydawnictwa Edipresse.

Biskup Jan Chrapek podszedł do okna w Domu Arcybiskupów Krakowskich i spojrzał w niebo. Deszcz powoli przechodził. „Chyba się przejdę” – pomyślał biskup. Nie mógł sobie znaleźć miejsca w Kurii. To był chyba najsmutniejszy dzień w dziejach tego domu, który od kilkunastu godzin gościł swojego dawnego gospodarza, a obecnie papieża Jana Pawła II. Dziś Papież rodem z Krakowa miał stanąć na swoich ukochanych Błoniach. Ale nie stanął.

Czytaj więcej…

 

Kalwaria Zebrzydowska, Jasna Góra, Fatima i Guadalupe. Cztery Maryjne sanktuaria, z którymi szczególnie związany był Jan Paweł II. „Cały Twój” to zbiór czterech opowiadań o niezwykłej historii tych miejsc i o Papieżu, który tam podążał duchowo i fizycznie. Książka ukazała się w Wydawnictwie M. w 2002 roku

Papież rodzin – Odchodzę. Nie próbuj mnie zatrzymać. Dłużej nie zniosę tego domu. Dopóki żył Michaś, było jeszcze dla kogo żyć, a teraz...

 – Jak to! a Krzyś? a ja?

 – Wy sobie świetnie radzicie beze mnie.

Czytaj więcej…


Muszę wam powiedzieć, że te dwie, szczególnie przeze mnie umiłowane dziedziny duszpasterstwa, duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo małżeństw, czyli rodzin, zawsze stanowiły jakąś całość, jedno wynikało z drugiego, nieraz nawet mówiłem duszpasterzom akademickim: tak, dobrze, że w ramach waszych konferencji podejmujecie różne tematy, ale najwięcej uczynicie, jeżeli młodych ludzi, przyszłą polską inteligencję, przygotujecie do życia w małżeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej – mówił Papież Jan Paweł II w czasie spotkania z młodzieżą na Skałce w 1979 roku.

„Papież rodzin” to zapis spotkań Karola Wojtyły – księdza, biskupa, kardynała i Papieża – z małżeństwami i rodzinami. Pierwsza część książki poświęcona jest okresowi krakowskiemu, druga – rzymskiemu. W krótkich scenkach opisane zostały historie, które stały się żywym doświadczeniem Papieża z Polski. Książka ukazała się w Wydawnictwie M w 2002 i 2005 roku.

Zwycięzcy   – Spodziewam się dziecka.

Uderzenie pioruna w talerz Piotra prawdopodobnie nie wstrząsnęłoby nim bardziej niż ta wiadomość. Siedział z półotwartymi ustami i niezbyt przytomnym wzrokiem wpatrywał się w żonę.

 – Jesteś pewna?

 – Przecież mówię ci, byłam u lekarza – Agata była przygotowana na wybuch złości, ale tak idiotyczne pytanie wywołało u niej irytację.

 – I co my zrobimy? Przecież nie możemy teraz mieć dziecka.

Czytaj więcej…

 

Agata i Piotr – małżeństwo z kilkuletnim stażem przeżywają poważny kryzys. Zmagając się z codziennymi trudnościami w Polsce Ludowej lat siedemdziesiątych stopniowo oddalają się od siebie. Z tego powodu cierpi ich jedyny syn, Leszek oraz jego dziadkowie a rodzice Agaty. Rodzice Agaty pochodzą z Krakowa, w czasach studenckich poznali księdza Karola Wojtyłę i to dzięki nim przyszły Papież pobłogosławił związek Agaty i Piotra na początku lat siedemdziesiątych. Ale błogosławieństwo kardynała nie wystarczyło, aby zapewnić stabilność małżeństwa. Pod koniec lat siedemdziesiątych Agata i Piotr są już na progu rozwodu.

„Zwycięzcy” to fabularne opowiadanie o rodzinie, która w nieoczekiwany sposób znajduje oparcie w Janie Pawle II. Wplecione w rzeczywistość Polski końca lat siedemdziesiątych obejmuje okres wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, narodziny „Solidarności”, zamach na Papieża i stan wojenny. Dzieje rodziny Agaty i Piotra są fikcyjne, lecz ich pierwowzorem są dzieje wielu polskich rodzin żyjących w tym okresie.

Książka ukazała się w wydawnictwie POLWEN w 2003 roku.