http://www.dobreksiazki.webpark.pl/poltawska.jpgArtykuł  z 27 czerwca 2009

      Czy korespondencja Wandy Półtawskiej z Karolem Wojtyłą może przeszkodzić  w procesie beatyfikacyjnym? Jaki charakter miała przyjaźń między nimi? Skąd teraz, po czterech miesiącach od publikacji książki „Beskidzkie rekolekcje” tyle emocji w tej sprawie? To tylko niektóre pytania rodzące się po ostatniej serii artykułów dotyczących brata Karola i siostry Wandy.

http://db.doba.pl/db/userfiles/Image/logo/polska_the_times-logo.jpgW dzienniku „Polska” z 28 marca ukazał się artykuł Davida Instone-Brewera, teologa z Uniwersytetu Cambridge na temat nierozerwalności małżeństwa. Autorowi należy się duże uznanie za rzeczowe naświetlenie tego zagadnienia w Starym Testamencie oraz za wskazanie, jakiego przełomu dokonał Jezus swoim nauczaniem na temat małżeństwa. Przełom ten ilustruje dobrze rozmiar szoku doznanego przez apostołów, którzy stwierdzili, że nie warto się żenić, jeśli trzeba zrezygnować z przewidywanej w prawie mojżeszowym możliwości oddalenia żony.

25 kwietnia http://m72.pl/wp-content/uploads/2009/02/polska_the_times_logo.png2009, Polska The Times

25 marca 2005 roku. Wielki Piątek. Ten obraz pozostał chyba w pamięci każdego, kto oglądał transmisję Drogi Krzyżowej z Rzymu. Jan Paweł II w swojej kaplicy w Watykanie patrzy na znajdujący się u stóp ołtarza ekran i w ten sposób uczestniczy w nabożeństwie w Koloseum. Po raz pierwszy nie może być tam osobiście – jest zbyt chory. Przy XIV stacji (Pan Jezus umiera na krzyżu) papież bierze do ręki krucyfiks i przytula go.

Dziennik Polska Wydarzyła się rzecz tragiczna i wstrząsająca. Jeśli doniesienia prasowe oddają dokładnie to, co się stało , to musimy przyjąć, że proboszcz podczęstochowskiej parafii chciał, aby zgładzono spłodzone przez niego dziecko. Piszę „jeśli”, ponieważ wydaje się nieprawdopodobne, aby zdrowy na umyśle człowiek (nie tylko ksiądz, ale każdy) mógł się zwrócić do personelu medycznego z taką prośbą. (Ale, mawia się, że jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odejmuje).

Dziennik PolskaW dzienniku “Polska” z 7 maja 2008 ukazał się komentarz na temat ewentualnego sprowadzenia relikwii Jana Pawła II do Polski. Mała, acz istotna różnica między wersją opublikowaną w gazecie a moją wypowiedzią znajduje się w pierwszym akapicie. Nie twierdziłem bowiem, że może trafić do nas serce Papieża. Oto autoryzowany tekst komentarza: 

Do Polski mogą trafić relikwie Jana Pawła II. Nie rozumiem głosów sprzeciwu. Kult relikwii w Kościele katolickim nie jest przecież pogańskim przeżytkiem.