Życie jest wieczne - to motto organizowanych w tym roku przez Centrum Myśli Jana Pawła II obchodów trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II. O Papieżu jako świadku życia, a także o sensie zmartwychwychwstania dla wierzących oraz niewierzących mówią: Piotr Dardziński, dyrektor Centrum oraz... sam Papież, który  podczas spotkania ze światem kultury w Warszawie w 1991 roku wspaniale i z humorem opowiadał o tym jak sam zrozumiał zmartwychwstanie.

Słuchaj mp3: Niedzielna rozmowa - Życie jest wieczne

Jan SikorskiKsiądz Jan Sikorski jako kapelan więźniów  zetknął się z ludźmi, którzy z zimna krwią potrafili zamordować i nie czuli żadnych wyrzutów sumienia. Poznał też więźniów sumienia, aresztowanych za swoje przekonania.

Pierwsze przykazanie Dekalogu mówi: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, a Jan Paweł II mówić o nim dodaje:  Całe prawo Boże — wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Tak, że i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza — Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii — głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek.

Co to znaczy, że prawo Boże jest wypisane w sercach ludzkich – czy także  w sercu człowieka niewierzącego? Dlaczego to przykazanie jest najważniejsze?

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - Człowiek bez sumienia i więzień sumienia

Rodzina Wardak

Zawsze staraliśmy się chrzcić dzieci najdalej trzy, cztery tygodnie po urodzeniu dziecka – mówi  Janusz Wardak, ojciec siedmiorga dzieci. Ich imiona od najstarszego (a właściwie najstarszej): Jagusia, Michaś, Kasia, Małgosia, Marcinek, Stasio i najmłodszy Andrzejek.

Z okazji Niedzieli Chrztu Pańskiego rozmowa o chrzcie, imionach, a także o tym jak uczyć dziecko mądrze wybierać – czyli o misji rodziców.

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - Ja ciebie chrzczę…

Piotr DardzińskiSpór o In vitro nie jest sporem religijnym ani światopoglądowym. Jeśli Kościół występuje w tej sprawy, to dlatego, że występuje w obronie pewnej zasady, a tą zasadą jest człowiek.  Wielki problem niepłodności, jaki dotyka znaczną już część społeczeństwa jest pewnym wyzwaniem, a zarazem wezwaniem – dla ludzi wierzących, aby zaufali podobnie jak tyle opisanych w Biblii niepłodnych małżeństw, a dla wszystkich – byśmy zastanowili się nad  tym, czy kłopoty z potomstwem nie oznaczają kłopotów z nami samymi – jesteśmy zabiegani, zestresowani, źle odżywienie, sfrustrowani. Więc może trzeba zacząć od naprawy siebie – mówi Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - In vitro - spór światopoglądowy czy…?

 

 Papież Benedykt XVI w czasie Mszy odprawionej 6 stycznia 2007 roku w Watykanie zadał pytanie: kim są dzisiejsi Mędrcy? Jak w odniesieniu do współczesnego świata możemy interpretować te tajemnicze postaci ewangeliczne? I wskazał na trzy grupy – rządzących, intelektualistów oraz przywódców religijnych.

O aktualności wspomnienia mędrców, których do Betlejem przywiodła gwiazda ze wschodu, a także o katedrze w Kolonii, gdzie spoczywają ich relikwie mówi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - Trzej Królowie