Chciałbym Państwu zaproponować spotkanie z dwojgiem ludzi, którzy dotknęli świętości. Profesor Wandy Półtawskiej, której duchowym kierownikiem był Karol Wojtyła, Jan Paweł II nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest ona osobą, która dotknęła jego świętości z bliska. We wtorek, 17 lutego  zaprezentowano w Warszawie jej książkę „Beskidzkie rekolekcje”. Natomiast 7 lutego był Warszawie jeszcze ktoś, zupełnie nieznany w naszym kraju. Hiszpan, profesor Rafael Alvira opowiadał o swoich rodzicach, dziś kandydatach na ołtarze. Proces beatyfikacyjny Paquity i Tomasa Alvira rozpoczął się w Madrycie, a 19 lutego tego roku miała miejsce pierwsza uroczysta sesja trybunału beatyfikacyjnego.  „Moi rodzice są święci” – pod takim tytułem Profesor wygłosił prelekcję podczas konferencji „Wyzwania współczesnej rodziny” zorganizowanej w przedszkolu Strumienie Stowarzyszenia Sternik. Zacznijmy od syna zwykłego, ale niezwyczajnego małżeństwa.

 Krzysztof Tomasik Najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Kościele komentują Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej i Krzysztof Ziemiec z Telewizji Puls. W pierwszej części audycji emitowanej w sobotę 29 grudnia omawiamy wydarzenia z kraju, a części drugiej, emitowanej we wtorek 1 stycznia – wydarzenia z zagranicy.

1.    W styczniu mentalność relatywistyczną, "która w sposób mniej lub bardziej jawny bądź ukryty, może zakraść się także do wspólnoty kościelnej", skrytykował Benedykt XVI w przemówieniu do Roty Rzymskiej.

Wyjaśnił, że "w niektórych środowiskach kościelnych szerzy się przekonanie, zgodnie z którym dobro duszpasterskie osób znajdujących się w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej wymagać ma swego rodzaju kanonicznego ich uregulowania, niezależnie od ważności czy nieważności ich małżeństwa, to znaczy niezależnie od «prawdy» dotyczącej ich osobistego położenia". Przestrzegł kościelnych sędziów przed uleganiem "wypaczonej interpretacji obowiązujących norm kanonicznych". Oznaczałoby to oddalenie się "od prawdziwej istoty małżeństwa" poprzez sprzyjanie imitacjom rzeczywistości małżeńskiej "pod rozmaitymi mniej lub bardziej pociągającymi nazwami".
2.    13 marca Opublikowano pierwszą adhortację apostolską Benedykta XVI"Sacramentum Caritatis" (Sakrament miłości). Zawiera ona wnioski płynące z XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, jaki odbył się w Watykanie w dniach 2-23 października 2005 r.

Jego tematem była Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Papież zaleca unikanie przez księży głoszenia homilii abstrakcyjnych, ponowne odkrycie praktyki odpustów, udzielanie Komunii św. osobom upośledzonym umysłowo, zlikwidowanie w kościołach barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, odprawianie Mszy św. po łacinie podczas wielkich celebracji międzynarodowych i wykorzystanie w liturgii śpiewu gregoriańskiego. Potwierdza konieczność celibatu księży oraz odmowę udzielania Komunii św. katolikom rozwiedzionym, którzy zawarli ponowny związek małżeński.

3.    2 kwietnia zakończyła się diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego Jana  Pawła II.
4.    13kwietnia W Watykanie odbyła się prezentacja książki Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu".
Ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze będą mi dane czas i siły, zdecydowałem się opublikować, jako część I, początkowe 10 rozdziałów, obejmujących okres od chrztu w Jordanie do wyznania Piotra i Przemienienia – powiedział Benedykt XVI

5.    Pielgrzymka Benedykta XVI do Brazylii (9-13 maja)
 Spotkanie papieża z biskupami w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Pawła w Sao Paulo media określiły jako "reprymendę" tutejszych hierarchów. Benedykt XVI wezwał ich i cały brazylijski Kościół do większego zaangażowania misyjnego. Za główny powód odchodzenia wiernych od Kościoła uznał brak ewangelizacji na odpowiednim poziomie.

6.    30 czerwca ogłoszono list Benedykta XVI do katolików w Chińskiej Republice Ludowej.

Wspominając brak oficjalnych stosunków między Stolicą Apostolską a ChRL, papież wyraża nadzieję na rozpoczęcie dialogu w tej dziedzinie, nawet jeśli proces normalizacji będzie wymagał czasu. Przypomina jednocześnie, że Kościół nie żąda dla siebie żadnych przywilejów ani nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. "Nie da się rozwiązać istniejących problemów przez stały konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi. Z drugiej jednak strony nie do przyjęcia jest uległość wobec nich, kiedy niesłusznie mieszają się do spraw, które dotyczą wiary i dyscypliny Kościoła" - pisze Ojciec Święty.

7.    7 lipca Benedykt XVI zniósł ograniczenia dotyczące Mszy trydenckiej. W liście apostolskim motu proprio data "Summorum Pontificum" papież postanowił, że może ją odprawić każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa.

8.    5 sierpnia w 81. roku życia zmarł w Paryżu kard. Aron Jean-Marie Lustiger. Ceremonia pogrzebowa emerytowanego arcybiskupa Paryża odbyła się 10 sierpnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu.
9.    Benedykt XVI w Austrii. Pod hasłem "Patrzeć na Chrystusa" odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Głównym jej celem był udział papieża w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego "sanktuarium wielu narodów" w Mariazell. Pielgrzymka zawierała także istotne przesłanie do Europy w formie apelu o poszanowanie chrześcijańskich wartości, jako czynnika fundamentalnego dla jej tożsamości. Papież poddał też analizie główne źródła współczesnego kryzysu zachodniej Europy, definiując jej jako odejście od kryterium prawdy.
"Reżyserię" papieskiej pielgrzymki do Austrii przez cały czas jej trwania "przejęło niebo". Przez trzy dni padał prawie nieustannie deszcz.
10.    21 września 2007 papież Benedykt XVI zwolnił arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza go z dotychczasowych obowiązków arcybiskupa diecezji Matki Bożej w Rosji i przeniósł na urząd arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi. Następcą Konrusiewicza w Moskwie został Włoch, o. Paolo Pezzi, dotychczasowy rektor seminarium duchownego w Sankt Petersburgu.
11.     29 listopada  Benedykt XVI wezwał do sprzeciwu sumienia i odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych uczestników obradującego w Rzymie XXV międzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich. Aptekarze powinni mieć prawo do sprzeciwu sumienia, aby móc odmówić sprzedaży produktów "służących decyzjom w wyraźny sposób niemoralnym, jak aborcja czy eutanazja". "Nigdy nie wolno znieczulać sumienia" - wyjaśnił papież.

12.     30 listopada Benedykt XVI podpisał swoją drugą encyklikę "Spe salvi" (W nadziei zbawieni) o chrześcijańskiej nadziei. Wyjaśnia w niej, że "odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości". Współcześnie przeżywany kryzys wiary jest - zdaniem papieża - przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei.

13.    Z „radością i szacunkiem” przyjął Watykan wiadomość o decyzji byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira, by przejść do Kościoła rzymskokatolickiego. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi oświadczył, że „Kościół katolicki przyłącza się do zadowolenia, wyrażonego przez kardynała Cormaca Murphy O'Connora”, który pierwszy podał tę wiadomość”. „Decyzja o przyłączeniu się do Kościoła katolickiego osobistości z takim autorytetem nie może nie wywoływać radości i szacunku” – dodał watykański rzecznik, podkreślając, że decyzja Blaira ma charakter „osobisty”. Ks. Lombardi przypomniał, że przystąpienie byłego brytyjskiego szefa rządu do Kościoła katolickiego nastąpiło po „przebyciu przezeń długiej i głębokiej drogi wiary i poszukiwań”.  

Styczeń

1.    Warszawa. Arcybiskup Stanisław Wielgus, po oskarżeniach o współpracę z SB, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Miało to miejsce 7 stycznia podczas sprawowanej w katedrze warszawskiej Mszy św., która miała uświetnić ingres nowego metropolity. Oświadczenie hierarchy wywołało głośne protesty części gromadzonych; wśród tych, którzy decyzje o rezygnacji przyjęli oklaskami był prezydent RP Lech Kaczyński. Prymas Polski skrytykował w homilii "sąd, który odbył się nad abp. Wielgusem". Kard. Glemp ocenił przy tym, że "trudno jest paść baranki, które czują niechęć".

2.    W Środę Popielcową (21 lutego), obchodzono "dzień pokuty i modlitwy całego duchowieństwa polskiego", ustanowiony na nadzwyczajnym, styczniowym spotkaniu biskupów.
Tydzień później zaprezentowano książkę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego "Księża wobec bezpieki" (28 lutego). Autor podkreślał, że nie jest to publikacja o agentach w sutannach ale o tym, co działo się z Kościołem w czasach komunizmu. Zdaniem księdza Kościół ma kłopot z badaniem i ujawnianiem prawdy o przeszłości. Głównym powodem jest fakt, że nie dokonano rozliczenia sprawców inwigilacji Kościoła; drugim jest lekceważenie akt IPN trzecim zaś i najtrudniejszym jest to, że niektórzy TW zrobili karierę w Kościele.

3.    Ks. prof. Tomasz Węcławski, 55-letni teolog i publicysta, kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował 9 marca o decyzji wystąpienia z kapłaństwa. W latach 1989-1996 był rektorem poznańskiego seminarium duchownego, w latach 1997-2002 - członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie.
Wcześniej, bo w styczniu  postanowił opuścić zakon i porzucić stan kapłański O. Tadeusz Bartoś, 40-letni dominikanin, duszpasterz i popularny publicysta. "Z punktu widzenia współczesnej wiedzy o człowieku, obecna struktura życia w Kościele i jej organizacja jest szkodliwa i dosyć destrukcyjna" - powiedział KAI 40-letni dominikanin pytany o powody tej decyzji.

4.    Abp Kazimierz Nycz objął 1 kwietnia rządy w metropolii warszawskiej. W uroczystej Mszy św. Uczestniczył marszałek sejmu, prezydent i premier. Nowy arcybiskup Warszawy jako swoje priorytety wymienił: dobrą współpracę z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katechezę dzieci i młodzieży. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe.

5.    Sejm nie zmienił konstytucji i nie uchwalił prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosowania, które odbyły się 13 kwietnia doprowadziły do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Jurka.

6.    Związek "Trzy Plus" powołany przez rodziny posiadające co najmniej troje dzieci zainaugurował 15 maja swoją działalność. Praca na rzecz polityki prorodzinnej oraz walka z dyskryminacją rodzin wielodzietnych - to główne cele Związku, którego przewodniczącą została Joanna Krupska. Podkreśla ona, że choć Polska przeżywa głęboki kryzys demograficzny, to praktycznie w naszym kraju nie prowadzi się niemal żadnej polityki na rzecz rodziny.

7.    Ok. 150 tys. wiernych uczestniczyło 8 lipca w Mszy św. wieńczącej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Po Mszy J. Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że jego rząd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku Polski solidarnej. "Dzięki takim ja wy, Polska trwa i będzie trwała, wbrew wszystkiemu!" - wołał premier.

8.    Z dramatycznym przemówieniem nt. Radia Maryja wystąpił kard. Stanisław Dziwisz na spotkaniu Rady Stałej KEP i biskupów diecezjalnych. Metropolita krakowski powiedział, że w imię odpowiedzialności przed Bogiem, papieżem i Kościołem nadszedł czas zająć jasne stanowisko wobec Radia Maryja. "Jesteśmy na progu niebezpieczeństwa kryzysu - ktoś inny przejmuje decydowanie o kierunku duszpasterstwa w Polsce" - mówił hierarcha.
Ta wypowiedź miała miejsce w sierpniu a w grudniu polityk PO Janusz Palikot napisał w swoim blogu: "Tak naprawdę w interesie Kościoła jest, by PO 'wykończyła' Rydzyka" "Sam [Kościół] jest za słaby, a władza wymyka się mu z rąk. PO powinna więc szeroko manifestować poparcie dla Kościoła i jednocześnie twardo grać z ojcem Dyrektorem. Kościół powinien się oburzać, ale w granicach! To jest nawet w „interesie” Pana Boga, bo nic tak nie odpycha młodych ludzi od Kościoła, jak Radio Maryja" - napisał Palikot.

9.    8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski - znany w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Był kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego. Zmarł w wieku 89 lat, spoczął w krypcie zasłużonych Polaków pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

10.    Zgromadzenie sióstr betanek odzyskało dom zakonny w Kazimierzu Dolnym. Komornicy w asyście policji wyeksmitowali 10 października ponad 60 osób - b. betanek, które zerwały łączność z Kościołem oraz byłego franciszkanina - bezprawnie pozostających w budynku. Egzekucja komornicza przebiegała bardzo sprawnie i bez niespodziewanych wydarzeń.


11.     Trzech biskupów – b. więźniów z Dachau umiera w tym samym roku:
W szpitalu w Lusace zmarł 28 września kard. Adam Kozłowiecki, od ponad 60 lat misjonarz w Zambii. Miał 96 lat.
16 października zmarł najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Jeż, który przebywał w Rzymie w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Następnego dnia papież Benedykt XVI ogłaszając nazwiska nowych kardynałów ujawnił, że jednym z nich miał być także polski bp Jeż.
Wcześniej, 29 kwietnia zmarł w wieku 91 lat abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów na Rodziną ATK w Łomiankach, w latach 1979-1992 arcybiskup szczecińsko-kamieński. Jako alumn był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne.

12.    W komunikacie z 342. zebrania plenarnego (22 listopada) Episkopatu poinformowano o zakończeniu przez Kościelną Komisję Historyczną i Zespół ds. oceny etyczno prawnej materiałów IPN dotyczących kapłanów będących obecnie biskupami. Komunikat mówi, że zdaniem Zespołu "oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów" (jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu chodzi tu o "kilkanaście" nazwisk).

Przyznano natomiast, że niektóre materiały i wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć, że niektóre ich kontakty ze służbami PRL można by uznać za nieroztropne, ale w ówczesnej sytuacji często były nieuniknione a odbywały się za wiedza władz kościelnych.

Rada Stała KEP zapowiedziała publikację "istotnych wyników" badań Komisji i Zespołu - z uwagi na ich wielkie znaczenie historyczne oraz przydatność dla innych grup społecznych, które, w ślad za Kościołem, podjęły by próbę "zmierzenia się z przeszłością".

13.    Warszawa. Ks. Jan Dziasek, 69-letni proboszcz krakowskiej parafii św. Jadwigi Królowej został 22 listopada laureatem czwartej edycji Konkursu Proboszcz Roku, organizowanego przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP. Pytany o "receptę" na dobrego proboszcza, ks. Dziasek wymienia: miłość, cierpliwość, otwartość i poczucie służby.  

Dariusz Kowalczyk

Gośćmi audycji  są ks. Dariusz Kowalczyk, jezuita i Przemysław Babiarz, dziennikarz.

Trwa dyskusja w sprawie finansowania przez rząd zapłodnienia In vitro -  ten temat ma zostać między innymi poruszony na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, które – jak zapowiedziano – ma się odbyć do końca tego roku.

Rada Episkopatu do spraw Rodziny skierowała do parlamentarzystów list, w którym przypomniano nauczanie Kościoła na temat metody zapłodnienia in vitro. Autorzy listu metodę tę uważają za "niegodziwą i niedopuszczalną".

Wiceszefowa SLD Joanna Senyszyn uważa, że Episkopat "zaciera ślady swoich fatalnych wpadek", ponieważ zdjął z internetu stronę, która zawierała kryteria oceny z religii. Była tam między innymi mowa o szóstkach i piątkach za aktywną postawę religijną. Z drugiej strony powtarza się coraz częściej, że oceniana jest wiedza a nie poziom zaangażowania religijnego. Jak to naprawdę jest?

Homoseksualiści opracowali ustawę o związkach partnerskich i złożyli ją w kancelarii premiera - rozpoznanie bojem czy realne zagrożenie?

Legalizacja związków homoseksualnych na niedalekich Węgrzech - czy u nas możliwe czy też nie to co stało się u nich?

Wchodząc do tzw. strefy Schengen, wracamy poniekąd do sytuacji jedności, jaką chrześcijańska Europa cieszyła się w średniowieczu. Pielgrzym zdążający wówczas z Niemiec do Santiago de Compostela czy ze Słowenii do Rzymu nie potrzebował paszportu ani formalności wizowych - napisał kard. Franc Rodé w wywiadzie opublikowanym przez dwa katolickie tygodniki, które wychodzą na północnym wschodzie Włoch. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – który przez 7 lat (1997-2004) był arcybiskupem Lublany – komentuje tam wejście Słowenii w przestrzeń swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób

Czy Europa nie zaczyna się powoli upodabniać do starożytnego Rzymu – z jego blaskami i cieniami?

Benedykt XVI nie podpisał dekretu uznającego heroiczność cnót Piusa XII - Eugenio Pacellego. Zlecił też specjalnej komisji w Sekretariacie Stanu ocenę ewentualnych reperkusji beatyfikacji tego papieża dla dialogu z judaizmem oraz stosunków Stolicy Apostolskiej z Izraelem - czego obawia się Papież?

Uznanie cudu za wstawiennictwem księdza Sopoćko, spowiednika św. Faustyny otwiera drogę do jego beatyfikacji - znaczenie kierownika duchowego w osiągnięciu świętości.

Grzegorz GórnyKs. Henryk ZielińskiGośćmi audycji są Grzegorz Górny, red.nacz. Frondy i ks. Henryk Zieliński, red.nacz. Tygodnika Idziemy. 

Bp Kazimierz Nycz

Prawdziwe zawierzenie Bogu daje człowiekowi nadzieję i domaga się od niego, aby odpowiedział miłością – powiedział metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz komentując najnowszą encyklikę Papieża Benedykta XVI „Spe salvi” . W wywiadzie dla archidiecezjalnego Radia Józef abp Nycz zwrócił uwagę, że druga encyklika Papieża poświęcona jest kolejnej cnocie teologalnej: „Po encyklice o miłości Papież daje nam dokument o nadziei, a jeden z pierwszych śródtytułów encykliki brzmi Wiara jest nadzieją. Sądzę, że to jest zamysł obecnego Papieża i zarazem znakomitego teologa, aby w oparciu o trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieje i  miłość dać swego rodzaju kompendium na początek XXI wieku”.

Słuchaj audycji:
1  List duszpasterski / sytuacja w archidiecezji: Wywiad z abp Nyczem - cz. I
2 Lustracja, in vitro i inne sprawy bieżące: Wywiad z abp Nyczem - cz. II
3 Encyklika i życzenia na Adwent: Wywiad z abp Nyczem - cz. IIIPaweł Milcarek Gośćmi audycji są Paweł Milcarek, red. nacz. Christianitas i o. Mirosław Pilśniak, dominikanin.

 

Wincenty PipkaMarek Zając Gośćmi audycji są Wincenty Pipka i Marek Zając.

 Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Narodziła się wtedy druga Rzeczpospolita. Pierwsza Rzeczpospolita trwała wieki, druga niewiele ponad dwadzieścia lat. Trzecia – jeszcze krócej, a czwarta?

 

 

 Gośćmi audycji „Kościół i świat” 10 listopada są Paweł Skibiński i Przemysław Babiarz.

Audycji „Kościół i świat” można słuchać na antenie warszawskiego Radia Józef 96, 5 MHZ w każdą sobotę po 12tej.