Grzegorz GórnyKs. Henryk ZielińskiGośćmi audycji są Grzegorz Górny, red.nacz. Frondy i ks. Henryk Zieliński, red.nacz. Tygodnika Idziemy. 

1. Podpisanie traktatu reformującego Unię Europejską
- Wreszcie udało nam się spełnić marzenie ojców założycieli - stworzyć zjednoczoną Europę o dobrych fundamentach wspólnej, bezpiecznej przyszłości - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering.
Czy ta Europa, która podpisuję traktat lizboński jest Europą w wizji ojców założycieli: Schumana, de Gasperiego, Adenauera?


2. List o. Rydzyka do premiera Tuska i zapowiedź demonstracji w Warszawie

„Niechęć, którą wyrażał Pan i Pana ugrupowanie od paru lat wobec Radia Maryja, nie skończyła się, ale przeobraziła w działanie prowadzące do jego zniszczenia” – napisał o. Tadeusz Rydzyk w specjalnym liście do premiera Donalda Tuska

Czy rzeczywiście zmiana polityczna oznacza pogorszenie się sytuacji Radia Maryja?

Czy wymieniane przez o. Rydzyka przykłady są zaprzeczeniem słów premiera o miłości, pojednaniu, zgodzie narodowej?


3. Abp Nycz reformuje pracę kurii

Decentralizacja działań kurii archidiecezjalnej, ścisły kontakt z wiernymi i z pracującymi z nimi duszpasterzami, przestrzeń dla rozwoju ruchów i małych wspólnot w parafii, formacja apostolska wiernych, a nie działalność usługowa - to główne priorytety duszpasterskie abp. Kazimierza Nycza.

Jakie znaczenie dla skuteczności pracy duszpasterskiej mają te priorytety?

4. Hiszpania: świętość potrzebna i aktualna także dziś

Świętość nie jest luksusem zarezerwowanym tylko dla niektórych i każdy może ją osiągnąć – powiedział w Walencji kard. José Saraiva Martins. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bierze udział w, kończącym się 12 grudnia, pierwszym kongresie na temat współczesnej świętości ludzi świeckich w Hiszpanii.

„Obecny nurt laicki pragnie nam wmówić, że świętość jest czymś niemożliwym. To nieprawda” – powiedział z kolei emerytowany arcybiskup Barcelony, kard. Ricard María Carles.

Co to jest świętość?

Na czym ma polegać świętość świeckiego?

5.  Dzieci na części zamienne

W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja nad projektem ustawy o "tworzeniu" dzieci w celu pozyskiwania organów zastępczych (Human Fertilisation and Embriology Bill).

Nowe prawo dopuszcza stosowanie zapłodnienia in vitro do stworzenia "zapasowego bliźniaka" dla dziecka na wypadek jego choroby.

W ostatniej encyklice o nadziei Benedykt XVI pisze o obecnym w przeszłości przekonaniu, że rozum i wolność przyniosą ludziom na ziemi „królestwo Boże” bez Boga. Wiadomo, jak zakończyło się to w przypadku marksizmu który w  „naukowy” sposób określił drogę rozwoju człowieka. Czy obecnie nie mamy do czynienia z inną odsłoną swoistego połączenia nauki i polityki – do czego to zmierza?

6. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju.

"Niemożliwy jest pokój na ziemi, jeżeli prawa rodziny nie będą zagwarantowane - prawa tej rodziny, która oparta jest na związku naturalnym - mężczyzny i kobiety i gotowej do przyjęcia nowego życia". - pisze Benedykt XVI w Orędziu na 41. Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2008 roku)

Jaki jest związek między zagwarantowaniem praw rodziny a utrzymaniem pokoju na ziemi?