Styczeń

1.    Warszawa. Arcybiskup Stanisław Wielgus, po oskarżeniach o współpracę z SB, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Miało to miejsce 7 stycznia podczas sprawowanej w katedrze warszawskiej Mszy św., która miała uświetnić ingres nowego metropolity. Oświadczenie hierarchy wywołało głośne protesty części gromadzonych; wśród tych, którzy decyzje o rezygnacji przyjęli oklaskami był prezydent RP Lech Kaczyński. Prymas Polski skrytykował w homilii "sąd, który odbył się nad abp. Wielgusem". Kard. Glemp ocenił przy tym, że "trudno jest paść baranki, które czują niechęć".

2.    W Środę Popielcową (21 lutego), obchodzono "dzień pokuty i modlitwy całego duchowieństwa polskiego", ustanowiony na nadzwyczajnym, styczniowym spotkaniu biskupów.
Tydzień później zaprezentowano książkę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego "Księża wobec bezpieki" (28 lutego). Autor podkreślał, że nie jest to publikacja o agentach w sutannach ale o tym, co działo się z Kościołem w czasach komunizmu. Zdaniem księdza Kościół ma kłopot z badaniem i ujawnianiem prawdy o przeszłości. Głównym powodem jest fakt, że nie dokonano rozliczenia sprawców inwigilacji Kościoła; drugim jest lekceważenie akt IPN trzecim zaś i najtrudniejszym jest to, że niektórzy TW zrobili karierę w Kościele.

3.    Ks. prof. Tomasz Węcławski, 55-letni teolog i publicysta, kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował 9 marca o decyzji wystąpienia z kapłaństwa. W latach 1989-1996 był rektorem poznańskiego seminarium duchownego, w latach 1997-2002 - członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie.
Wcześniej, bo w styczniu  postanowił opuścić zakon i porzucić stan kapłański O. Tadeusz Bartoś, 40-letni dominikanin, duszpasterz i popularny publicysta. "Z punktu widzenia współczesnej wiedzy o człowieku, obecna struktura życia w Kościele i jej organizacja jest szkodliwa i dosyć destrukcyjna" - powiedział KAI 40-letni dominikanin pytany o powody tej decyzji.

4.    Abp Kazimierz Nycz objął 1 kwietnia rządy w metropolii warszawskiej. W uroczystej Mszy św. Uczestniczył marszałek sejmu, prezydent i premier. Nowy arcybiskup Warszawy jako swoje priorytety wymienił: dobrą współpracę z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katechezę dzieci i młodzieży. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe.

5.    Sejm nie zmienił konstytucji i nie uchwalił prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosowania, które odbyły się 13 kwietnia doprowadziły do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Jurka.

6.    Związek "Trzy Plus" powołany przez rodziny posiadające co najmniej troje dzieci zainaugurował 15 maja swoją działalność. Praca na rzecz polityki prorodzinnej oraz walka z dyskryminacją rodzin wielodzietnych - to główne cele Związku, którego przewodniczącą została Joanna Krupska. Podkreśla ona, że choć Polska przeżywa głęboki kryzys demograficzny, to praktycznie w naszym kraju nie prowadzi się niemal żadnej polityki na rzecz rodziny.

7.    Ok. 150 tys. wiernych uczestniczyło 8 lipca w Mszy św. wieńczącej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Po Mszy J. Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że jego rząd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku Polski solidarnej. "Dzięki takim ja wy, Polska trwa i będzie trwała, wbrew wszystkiemu!" - wołał premier.

8.    Z dramatycznym przemówieniem nt. Radia Maryja wystąpił kard. Stanisław Dziwisz na spotkaniu Rady Stałej KEP i biskupów diecezjalnych. Metropolita krakowski powiedział, że w imię odpowiedzialności przed Bogiem, papieżem i Kościołem nadszedł czas zająć jasne stanowisko wobec Radia Maryja. "Jesteśmy na progu niebezpieczeństwa kryzysu - ktoś inny przejmuje decydowanie o kierunku duszpasterstwa w Polsce" - mówił hierarcha.
Ta wypowiedź miała miejsce w sierpniu a w grudniu polityk PO Janusz Palikot napisał w swoim blogu: "Tak naprawdę w interesie Kościoła jest, by PO 'wykończyła' Rydzyka" "Sam [Kościół] jest za słaby, a władza wymyka się mu z rąk. PO powinna więc szeroko manifestować poparcie dla Kościoła i jednocześnie twardo grać z ojcem Dyrektorem. Kościół powinien się oburzać, ale w granicach! To jest nawet w „interesie” Pana Boga, bo nic tak nie odpycha młodych ludzi od Kościoła, jak Radio Maryja" - napisał Palikot.

9.    8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski - znany w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Był kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego. Zmarł w wieku 89 lat, spoczął w krypcie zasłużonych Polaków pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

10.    Zgromadzenie sióstr betanek odzyskało dom zakonny w Kazimierzu Dolnym. Komornicy w asyście policji wyeksmitowali 10 października ponad 60 osób - b. betanek, które zerwały łączność z Kościołem oraz byłego franciszkanina - bezprawnie pozostających w budynku. Egzekucja komornicza przebiegała bardzo sprawnie i bez niespodziewanych wydarzeń.


11.     Trzech biskupów – b. więźniów z Dachau umiera w tym samym roku:
W szpitalu w Lusace zmarł 28 września kard. Adam Kozłowiecki, od ponad 60 lat misjonarz w Zambii. Miał 96 lat.
16 października zmarł najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Jeż, który przebywał w Rzymie w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Następnego dnia papież Benedykt XVI ogłaszając nazwiska nowych kardynałów ujawnił, że jednym z nich miał być także polski bp Jeż.
Wcześniej, 29 kwietnia zmarł w wieku 91 lat abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów na Rodziną ATK w Łomiankach, w latach 1979-1992 arcybiskup szczecińsko-kamieński. Jako alumn był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne.

12.    W komunikacie z 342. zebrania plenarnego (22 listopada) Episkopatu poinformowano o zakończeniu przez Kościelną Komisję Historyczną i Zespół ds. oceny etyczno prawnej materiałów IPN dotyczących kapłanów będących obecnie biskupami. Komunikat mówi, że zdaniem Zespołu "oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów" (jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu chodzi tu o "kilkanaście" nazwisk).

Przyznano natomiast, że niektóre materiały i wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć, że niektóre ich kontakty ze służbami PRL można by uznać za nieroztropne, ale w ówczesnej sytuacji często były nieuniknione a odbywały się za wiedza władz kościelnych.

Rada Stała KEP zapowiedziała publikację "istotnych wyników" badań Komisji i Zespołu - z uwagi na ich wielkie znaczenie historyczne oraz przydatność dla innych grup społecznych, które, w ślad za Kościołem, podjęły by próbę "zmierzenia się z przeszłością".

13.    Warszawa. Ks. Jan Dziasek, 69-letni proboszcz krakowskiej parafii św. Jadwigi Królowej został 22 listopada laureatem czwartej edycji Konkursu Proboszcz Roku, organizowanego przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP. Pytany o "receptę" na dobrego proboszcza, ks. Dziasek wymienia: miłość, cierpliwość, otwartość i poczucie służby.