Grzegorz Górny W adhortacji o pokucie i pojednaniu Jan Paweł II pisze: oskarżenie się z grzechów nie może być zredukowane do jakiejkolwiek próby psychologicznego samowyzwolenia, chociaż odpowiada słusznej i naturalnej wrodzonej ludzkiemu sercu potrzebie otwarcia się wobec kogoś drugiego; jest to akt liturgiczny. O spowiedzi – jako sakramencie i osobistym przeżyciu – mówi Grzegorz Górny, red. Nacz. Frondy.

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - Spowiedź dla ludzi 16.12.2007