Jan SikorskiKsiądz Jan Sikorski jako kapelan więźniów  zetknął się z ludźmi, którzy z zimna krwią potrafili zamordować i nie czuli żadnych wyrzutów sumienia. Poznał też więźniów sumienia, aresztowanych za swoje przekonania.

Pierwsze przykazanie Dekalogu mówi: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, a Jan Paweł II mówić o nim dodaje:  Całe prawo Boże — wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Tak, że i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza — Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii — głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek.

Co to znaczy, że prawo Boże jest wypisane w sercach ludzkich – czy także  w sercu człowieka niewierzącego? Dlaczego to przykazanie jest najważniejsze?

Słuchaj MP3: Niedzielna rozmowa - Człowiek bez sumienia i więzień sumienia