Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju znajdujemy opis stworzenia człowieka – mężczyzny i kobiety na obraz Boga. Do tego opisu wielokrotnie nawiązywał św. Jan Paweł II, który w swoich słynnych katechezach o małżeństwie mówił, że „trzeba sięgnąć do początku”, aby poznać wielką tajemnicę ludzkiej miłości. Także Nowy Testament obfituje w doniosłe teksty o małżeństwie, które jest drogą do spotkania z Bogiem.

Papież Jan Paweł II 11 czerwca 1987 roku w Szczecinie powiedział: Zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżonków.

Audycja „Mistyka ciała” jest próbą odpowiedzi na ten postulat. Od 2021 roku jest emitowana pod tytułem "Radość miłości" zmienionym z okazji Roku Rodziny "Amoris laetitia" 

Audycje emitowane są  w piątek o 21.45  na antenie Radia Warszawa. Audycje archiwalne są dostępne tu: https://soundcloud.com/radio-warszawa/sets/mistyka-cia-a