Ta spowiedź przyniosła Agacie ulgę. Wyznała ojcu  Faustynowi, że nosi się z zamiarem przerwania ciąży. Popchnął ją do tego list, jaki otrzymała od papieża. Zorientowała się, że Jan Paweł II, który kiedyś ją chrzcił i błogosławił jej małżeństwo wie o wszystkim. Dostała od niego list. Ten list przywiózł z Rzymu zakonnik, u którego właśnie się wyspowiadała. Teraz mieli porozmawiać.

Słuchaj mp3: Rozmowa z ojcem Faustynem