Chciałbym Państwu zaproponować spotkanie z dwojgiem ludzi, którzy dotknęli świętości. Profesor Wandy Półtawskiej, której duchowym kierownikiem był Karol Wojtyła, Jan Paweł II nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest ona osobą, która dotknęła jego świętości z bliska. We wtorek, 17 lutego  zaprezentowano w Warszawie jej książkę „Beskidzkie rekolekcje”. Natomiast 7 lutego był Warszawie jeszcze ktoś, zupełnie nieznany w naszym kraju. Hiszpan, profesor Rafael Alvira opowiadał o swoich rodzicach, dziś kandydatach na ołtarze. Proces beatyfikacyjny Paquity i Tomasa Alvira rozpoczął się w Madrycie, a 19 lutego tego roku miała miejsce pierwsza uroczysta sesja trybunału beatyfikacyjnego.  „Moi rodzice są święci” – pod takim tytułem Profesor wygłosił prelekcję podczas konferencji „Wyzwania współczesnej rodziny” zorganizowanej w przedszkolu Strumienie Stowarzyszenia Sternik. Zacznijmy od syna zwykłego, ale niezwyczajnego małżeństwa.

 Krzysztof Tomasik Najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Kościele komentują Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej i Krzysztof Ziemiec z Telewizji Puls. W pierwszej części audycji emitowanej w sobotę 29 grudnia omawiamy wydarzenia z kraju, a części drugiej, emitowanej we wtorek 1 stycznia – wydarzenia z zagranicy.

1.    W styczniu mentalność relatywistyczną, "która w sposób mniej lub bardziej jawny bądź ukryty, może zakraść się także do wspólnoty kościelnej", skrytykował Benedykt XVI w przemówieniu do Roty Rzymskiej.

Wyjaśnił, że "w niektórych środowiskach kościelnych szerzy się przekonanie, zgodnie z którym dobro duszpasterskie osób znajdujących się w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej wymagać ma swego rodzaju kanonicznego ich uregulowania, niezależnie od ważności czy nieważności ich małżeństwa, to znaczy niezależnie od «prawdy» dotyczącej ich osobistego położenia". Przestrzegł kościelnych sędziów przed uleganiem "wypaczonej interpretacji obowiązujących norm kanonicznych". Oznaczałoby to oddalenie się "od prawdziwej istoty małżeństwa" poprzez sprzyjanie imitacjom rzeczywistości małżeńskiej "pod rozmaitymi mniej lub bardziej pociągającymi nazwami".
2.    13 marca Opublikowano pierwszą adhortację apostolską Benedykta XVI"Sacramentum Caritatis" (Sakrament miłości). Zawiera ona wnioski płynące z XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, jaki odbył się w Watykanie w dniach 2-23 października 2005 r.

Jego tematem była Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Papież zaleca unikanie przez księży głoszenia homilii abstrakcyjnych, ponowne odkrycie praktyki odpustów, udzielanie Komunii św. osobom upośledzonym umysłowo, zlikwidowanie w kościołach barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, odprawianie Mszy św. po łacinie podczas wielkich celebracji międzynarodowych i wykorzystanie w liturgii śpiewu gregoriańskiego. Potwierdza konieczność celibatu księży oraz odmowę udzielania Komunii św. katolikom rozwiedzionym, którzy zawarli ponowny związek małżeński.

3.    2 kwietnia zakończyła się diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego Jana  Pawła II.
4.    13kwietnia W Watykanie odbyła się prezentacja książki Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu".
Ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze będą mi dane czas i siły, zdecydowałem się opublikować, jako część I, początkowe 10 rozdziałów, obejmujących okres od chrztu w Jordanie do wyznania Piotra i Przemienienia – powiedział Benedykt XVI

5.    Pielgrzymka Benedykta XVI do Brazylii (9-13 maja)
 Spotkanie papieża z biskupami w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Pawła w Sao Paulo media określiły jako "reprymendę" tutejszych hierarchów. Benedykt XVI wezwał ich i cały brazylijski Kościół do większego zaangażowania misyjnego. Za główny powód odchodzenia wiernych od Kościoła uznał brak ewangelizacji na odpowiednim poziomie.

6.    30 czerwca ogłoszono list Benedykta XVI do katolików w Chińskiej Republice Ludowej.

Wspominając brak oficjalnych stosunków między Stolicą Apostolską a ChRL, papież wyraża nadzieję na rozpoczęcie dialogu w tej dziedzinie, nawet jeśli proces normalizacji będzie wymagał czasu. Przypomina jednocześnie, że Kościół nie żąda dla siebie żadnych przywilejów ani nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. "Nie da się rozwiązać istniejących problemów przez stały konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi. Z drugiej jednak strony nie do przyjęcia jest uległość wobec nich, kiedy niesłusznie mieszają się do spraw, które dotyczą wiary i dyscypliny Kościoła" - pisze Ojciec Święty.

7.    7 lipca Benedykt XVI zniósł ograniczenia dotyczące Mszy trydenckiej. W liście apostolskim motu proprio data "Summorum Pontificum" papież postanowił, że może ją odprawić każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa.

8.    5 sierpnia w 81. roku życia zmarł w Paryżu kard. Aron Jean-Marie Lustiger. Ceremonia pogrzebowa emerytowanego arcybiskupa Paryża odbyła się 10 sierpnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu.
9.    Benedykt XVI w Austrii. Pod hasłem "Patrzeć na Chrystusa" odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Głównym jej celem był udział papieża w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego "sanktuarium wielu narodów" w Mariazell. Pielgrzymka zawierała także istotne przesłanie do Europy w formie apelu o poszanowanie chrześcijańskich wartości, jako czynnika fundamentalnego dla jej tożsamości. Papież poddał też analizie główne źródła współczesnego kryzysu zachodniej Europy, definiując jej jako odejście od kryterium prawdy.
"Reżyserię" papieskiej pielgrzymki do Austrii przez cały czas jej trwania "przejęło niebo". Przez trzy dni padał prawie nieustannie deszcz.
10.    21 września 2007 papież Benedykt XVI zwolnił arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza go z dotychczasowych obowiązków arcybiskupa diecezji Matki Bożej w Rosji i przeniósł na urząd arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi. Następcą Konrusiewicza w Moskwie został Włoch, o. Paolo Pezzi, dotychczasowy rektor seminarium duchownego w Sankt Petersburgu.
11.     29 listopada  Benedykt XVI wezwał do sprzeciwu sumienia i odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych uczestników obradującego w Rzymie XXV międzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich. Aptekarze powinni mieć prawo do sprzeciwu sumienia, aby móc odmówić sprzedaży produktów "służących decyzjom w wyraźny sposób niemoralnym, jak aborcja czy eutanazja". "Nigdy nie wolno znieczulać sumienia" - wyjaśnił papież.

12.     30 listopada Benedykt XVI podpisał swoją drugą encyklikę "Spe salvi" (W nadziei zbawieni) o chrześcijańskiej nadziei. Wyjaśnia w niej, że "odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości". Współcześnie przeżywany kryzys wiary jest - zdaniem papieża - przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei.

13.    Z „radością i szacunkiem” przyjął Watykan wiadomość o decyzji byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira, by przejść do Kościoła rzymskokatolickiego. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi oświadczył, że „Kościół katolicki przyłącza się do zadowolenia, wyrażonego przez kardynała Cormaca Murphy O'Connora”, który pierwszy podał tę wiadomość”. „Decyzja o przyłączeniu się do Kościoła katolickiego osobistości z takim autorytetem nie może nie wywoływać radości i szacunku” – dodał watykański rzecznik, podkreślając, że decyzja Blaira ma charakter „osobisty”. Ks. Lombardi przypomniał, że przystąpienie byłego brytyjskiego szefa rządu do Kościoła katolickiego nastąpiło po „przebyciu przezeń długiej i głębokiej drogi wiary i poszukiwań”.  

Styczeń

1.    Warszawa. Arcybiskup Stanisław Wielgus, po oskarżeniach o współpracę z SB, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Miało to miejsce 7 stycznia podczas sprawowanej w katedrze warszawskiej Mszy św., która miała uświetnić ingres nowego metropolity. Oświadczenie hierarchy wywołało głośne protesty części gromadzonych; wśród tych, którzy decyzje o rezygnacji przyjęli oklaskami był prezydent RP Lech Kaczyński. Prymas Polski skrytykował w homilii "sąd, który odbył się nad abp. Wielgusem". Kard. Glemp ocenił przy tym, że "trudno jest paść baranki, które czują niechęć".

2.    W Środę Popielcową (21 lutego), obchodzono "dzień pokuty i modlitwy całego duchowieństwa polskiego", ustanowiony na nadzwyczajnym, styczniowym spotkaniu biskupów.
Tydzień później zaprezentowano książkę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego "Księża wobec bezpieki" (28 lutego). Autor podkreślał, że nie jest to publikacja o agentach w sutannach ale o tym, co działo się z Kościołem w czasach komunizmu. Zdaniem księdza Kościół ma kłopot z badaniem i ujawnianiem prawdy o przeszłości. Głównym powodem jest fakt, że nie dokonano rozliczenia sprawców inwigilacji Kościoła; drugim jest lekceważenie akt IPN trzecim zaś i najtrudniejszym jest to, że niektórzy TW zrobili karierę w Kościele.

3.    Ks. prof. Tomasz Węcławski, 55-letni teolog i publicysta, kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował 9 marca o decyzji wystąpienia z kapłaństwa. W latach 1989-1996 był rektorem poznańskiego seminarium duchownego, w latach 1997-2002 - członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie.
Wcześniej, bo w styczniu  postanowił opuścić zakon i porzucić stan kapłański O. Tadeusz Bartoś, 40-letni dominikanin, duszpasterz i popularny publicysta. "Z punktu widzenia współczesnej wiedzy o człowieku, obecna struktura życia w Kościele i jej organizacja jest szkodliwa i dosyć destrukcyjna" - powiedział KAI 40-letni dominikanin pytany o powody tej decyzji.

4.    Abp Kazimierz Nycz objął 1 kwietnia rządy w metropolii warszawskiej. W uroczystej Mszy św. Uczestniczył marszałek sejmu, prezydent i premier. Nowy arcybiskup Warszawy jako swoje priorytety wymienił: dobrą współpracę z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katechezę dzieci i młodzieży. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe.

5.    Sejm nie zmienił konstytucji i nie uchwalił prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosowania, które odbyły się 13 kwietnia doprowadziły do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Jurka.

6.    Związek "Trzy Plus" powołany przez rodziny posiadające co najmniej troje dzieci zainaugurował 15 maja swoją działalność. Praca na rzecz polityki prorodzinnej oraz walka z dyskryminacją rodzin wielodzietnych - to główne cele Związku, którego przewodniczącą została Joanna Krupska. Podkreśla ona, że choć Polska przeżywa głęboki kryzys demograficzny, to praktycznie w naszym kraju nie prowadzi się niemal żadnej polityki na rzecz rodziny.

7.    Ok. 150 tys. wiernych uczestniczyło 8 lipca w Mszy św. wieńczącej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Po Mszy J. Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że jego rząd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku Polski solidarnej. "Dzięki takim ja wy, Polska trwa i będzie trwała, wbrew wszystkiemu!" - wołał premier.

8.    Z dramatycznym przemówieniem nt. Radia Maryja wystąpił kard. Stanisław Dziwisz na spotkaniu Rady Stałej KEP i biskupów diecezjalnych. Metropolita krakowski powiedział, że w imię odpowiedzialności przed Bogiem, papieżem i Kościołem nadszedł czas zająć jasne stanowisko wobec Radia Maryja. "Jesteśmy na progu niebezpieczeństwa kryzysu - ktoś inny przejmuje decydowanie o kierunku duszpasterstwa w Polsce" - mówił hierarcha.
Ta wypowiedź miała miejsce w sierpniu a w grudniu polityk PO Janusz Palikot napisał w swoim blogu: "Tak naprawdę w interesie Kościoła jest, by PO 'wykończyła' Rydzyka" "Sam [Kościół] jest za słaby, a władza wymyka się mu z rąk. PO powinna więc szeroko manifestować poparcie dla Kościoła i jednocześnie twardo grać z ojcem Dyrektorem. Kościół powinien się oburzać, ale w granicach! To jest nawet w „interesie” Pana Boga, bo nic tak nie odpycha młodych ludzi od Kościoła, jak Radio Maryja" - napisał Palikot.

9.    8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski - znany w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Był kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego. Zmarł w wieku 89 lat, spoczął w krypcie zasłużonych Polaków pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

10.    Zgromadzenie sióstr betanek odzyskało dom zakonny w Kazimierzu Dolnym. Komornicy w asyście policji wyeksmitowali 10 października ponad 60 osób - b. betanek, które zerwały łączność z Kościołem oraz byłego franciszkanina - bezprawnie pozostających w budynku. Egzekucja komornicza przebiegała bardzo sprawnie i bez niespodziewanych wydarzeń.


11.     Trzech biskupów – b. więźniów z Dachau umiera w tym samym roku:
W szpitalu w Lusace zmarł 28 września kard. Adam Kozłowiecki, od ponad 60 lat misjonarz w Zambii. Miał 96 lat.
16 października zmarł najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Jeż, który przebywał w Rzymie w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Następnego dnia papież Benedykt XVI ogłaszając nazwiska nowych kardynałów ujawnił, że jednym z nich miał być także polski bp Jeż.
Wcześniej, 29 kwietnia zmarł w wieku 91 lat abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów na Rodziną ATK w Łomiankach, w latach 1979-1992 arcybiskup szczecińsko-kamieński. Jako alumn był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne.

12.    W komunikacie z 342. zebrania plenarnego (22 listopada) Episkopatu poinformowano o zakończeniu przez Kościelną Komisję Historyczną i Zespół ds. oceny etyczno prawnej materiałów IPN dotyczących kapłanów będących obecnie biskupami. Komunikat mówi, że zdaniem Zespołu "oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów" (jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu chodzi tu o "kilkanaście" nazwisk).

Przyznano natomiast, że niektóre materiały i wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć, że niektóre ich kontakty ze służbami PRL można by uznać za nieroztropne, ale w ówczesnej sytuacji często były nieuniknione a odbywały się za wiedza władz kościelnych.

Rada Stała KEP zapowiedziała publikację "istotnych wyników" badań Komisji i Zespołu - z uwagi na ich wielkie znaczenie historyczne oraz przydatność dla innych grup społecznych, które, w ślad za Kościołem, podjęły by próbę "zmierzenia się z przeszłością".

13.    Warszawa. Ks. Jan Dziasek, 69-letni proboszcz krakowskiej parafii św. Jadwigi Królowej został 22 listopada laureatem czwartej edycji Konkursu Proboszcz Roku, organizowanego przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP. Pytany o "receptę" na dobrego proboszcza, ks. Dziasek wymienia: miłość, cierpliwość, otwartość i poczucie służby.  

Dariusz Kowalczyk

Gośćmi audycji  są ks. Dariusz Kowalczyk, jezuita i Przemysław Babiarz, dziennikarz.

Trwa dyskusja w sprawie finansowania przez rząd zapłodnienia In vitro -  ten temat ma zostać między innymi poruszony na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, które – jak zapowiedziano – ma się odbyć do końca tego roku.

Rada Episkopatu do spraw Rodziny skierowała do parlamentarzystów list, w którym przypomniano nauczanie Kościoła na temat metody zapłodnienia in vitro. Autorzy listu metodę tę uważają za "niegodziwą i niedopuszczalną".

Wiceszefowa SLD Joanna Senyszyn uważa, że Episkopat "zaciera ślady swoich fatalnych wpadek", ponieważ zdjął z internetu stronę, która zawierała kryteria oceny z religii. Była tam między innymi mowa o szóstkach i piątkach za aktywną postawę religijną. Z drugiej strony powtarza się coraz częściej, że oceniana jest wiedza a nie poziom zaangażowania religijnego. Jak to naprawdę jest?

Homoseksualiści opracowali ustawę o związkach partnerskich i złożyli ją w kancelarii premiera - rozpoznanie bojem czy realne zagrożenie?

Legalizacja związków homoseksualnych na niedalekich Węgrzech - czy u nas możliwe czy też nie to co stało się u nich?

Wchodząc do tzw. strefy Schengen, wracamy poniekąd do sytuacji jedności, jaką chrześcijańska Europa cieszyła się w średniowieczu. Pielgrzym zdążający wówczas z Niemiec do Santiago de Compostela czy ze Słowenii do Rzymu nie potrzebował paszportu ani formalności wizowych - napisał kard. Franc Rodé w wywiadzie opublikowanym przez dwa katolickie tygodniki, które wychodzą na północnym wschodzie Włoch. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – który przez 7 lat (1997-2004) był arcybiskupem Lublany – komentuje tam wejście Słowenii w przestrzeń swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób

Czy Europa nie zaczyna się powoli upodabniać do starożytnego Rzymu – z jego blaskami i cieniami?

Benedykt XVI nie podpisał dekretu uznającego heroiczność cnót Piusa XII - Eugenio Pacellego. Zlecił też specjalnej komisji w Sekretariacie Stanu ocenę ewentualnych reperkusji beatyfikacji tego papieża dla dialogu z judaizmem oraz stosunków Stolicy Apostolskiej z Izraelem - czego obawia się Papież?

Uznanie cudu za wstawiennictwem księdza Sopoćko, spowiednika św. Faustyny otwiera drogę do jego beatyfikacji - znaczenie kierownika duchowego w osiągnięciu świętości.

Grzegorz GórnyKs. Henryk ZielińskiGośćmi audycji są Grzegorz Górny, red.nacz. Frondy i ks. Henryk Zieliński, red.nacz. Tygodnika Idziemy. 

Bp Kazimierz Nycz

Prawdziwe zawierzenie Bogu daje człowiekowi nadzieję i domaga się od niego, aby odpowiedział miłością – powiedział metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz komentując najnowszą encyklikę Papieża Benedykta XVI „Spe salvi” . W wywiadzie dla archidiecezjalnego Radia Józef abp Nycz zwrócił uwagę, że druga encyklika Papieża poświęcona jest kolejnej cnocie teologalnej: „Po encyklice o miłości Papież daje nam dokument o nadziei, a jeden z pierwszych śródtytułów encykliki brzmi Wiara jest nadzieją. Sądzę, że to jest zamysł obecnego Papieża i zarazem znakomitego teologa, aby w oparciu o trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieje i  miłość dać swego rodzaju kompendium na początek XXI wieku”.

Słuchaj audycji:
1  List duszpasterski / sytuacja w archidiecezji: Wywiad z abp Nyczem - cz. I
2 Lustracja, in vitro i inne sprawy bieżące: Wywiad z abp Nyczem - cz. II
3 Encyklika i życzenia na Adwent: Wywiad z abp Nyczem - cz. IIIPaweł Milcarek Gośćmi audycji są Paweł Milcarek, red. nacz. Christianitas i o. Mirosław Pilśniak, dominikanin.

 

Wincenty PipkaMarek Zając Gośćmi audycji są Wincenty Pipka i Marek Zając.

 Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Narodziła się wtedy druga Rzeczpospolita. Pierwsza Rzeczpospolita trwała wieki, druga niewiele ponad dwadzieścia lat. Trzecia – jeszcze krócej, a czwarta?

 

 

 Gośćmi audycji „Kościół i świat” 10 listopada są Paweł Skibiński i Przemysław Babiarz.

Audycji „Kościół i świat” można słuchać na antenie warszawskiego Radia Józef 96, 5 MHZ w każdą sobotę po 12tej.

 

Goście audycji: Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski i Krzysztof Ziemiec (Telewizja Puls) (zdjęcia)

Tematy:

 • Święto życia, święto zmarłych, święto śmierci – miedzy Halloween a Uroczystością Wszystkich Świętych
 • Biskupi i wybory – czy Episkopat zapomniał o katolickiej nauce społecznej?
 • Prymas Wyszyński głosował na Bieruta – nieznane zapiski Prymasa Tysiąclecia
 • Benedykt XVI przeciwko sprzedaży pigułek poronnych – prawo do klauzuli sumienia dla farmaceutów
 • W podręcznikach szkolnych w Kalifornii nie będzie słów mama, tata, mąż czy żona – nowe przepisy związane z tzw. orientacją seksualną. 

Goście audycji: ksiądz Stefan Moszoro Dąbrowski (Prałatura Opus Dei) i Wincenty Pipka (Polskie Radio)

Tematy:

 • Kościół po wyborach w Polsce.
 • Na całym świecie rośnie liczba katolików.
 • Gdzie i kiedy najwięcej ludzi zginęło za wiarę? W katolickiej Hiszpanii – beatyfikacja męczenników wojny domowej,
 • Urzędnik ONZ oskarża Kościół o szerzenie AIDS a sędzia sądu rodzinnego walczy z rządem brytyjskim o prawo do odmowy adopcji parom homoseksualnym
 • Mały Gość Niedzielny kończy 80 lat.
 • Rusza Telewizja Puls.
 • Pożegnanie najstarszego polskiego biskupa – w Koszalinie pochowano biskupa Ignacego Jeża, więźnia Dachau, biskupa koszalińskiego, który zmarł w Rzymie 16 października 2007, tuż przed ogłoszeniem przez Papieża o nominowaniu go kardynałem

Ks. Artur Stopka 20.10.2007

Media to nie władza, to narzędzie – mówi ksiądz Artur Stopka, prowadzący portal internetowy www.wiara.pl


13.10.2007

Religią jest sprawą osobistą, ale nie prywatną – mówi metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz w rozmowie z Pawłem Zuchniewiczem.


Czytaj wywiad: Wywiad z abp Kazimierzem Nyczem 

Słuchaj audycji:

 

Potrzebna jest szkoła apostolstwa świeckich

W sobotę, 15 września gościem  audycji „Kościół i świat” był metropolita warszawski, arcybiskup Kazimierz Nycz. W rozmowie z Pawłem Zuchniewiczem arcybiskup Nycz omawiał bieżące sprawy kraju i archidiecezji.

Gośćmi audycji są ks. Stefan Moszoro Dąbrowski z Prałatury Opus Dei i Paweł Milcarek, red. Nacz. Christianistas:

Beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego – spowiednik przyszłego króla (Jana Sobieskiego) i przyszłego Papieża Innocentego.

Kardynał Bertone o błogosławionym: „Miłując zaś głęboko Ojczyznę, Rzeczpospolitą narodów polskiego, litewskiego i ruskiego, ostro wypowiadał się przeciwko prywacie rządzących, nadużywaniu wolności szlacheckiej i ustanawianiu niesprawiedliwych praw”.

„Kościół nie angażuje się bezpośrednio po żadnej ze stron, ale zostawia sobie prawo do kształtowania sumień polityków i wyznaczanie zasad etycznych życia publicznego, by w oparciu wartości ewangeliczne ustanowić sprawiedliwe społeczeństwo”.

Ksiądz Artur Stopka w komentarzu na stronie wiara.pl wysuwa tezę, że Kościół w Polsce jakby te swoją rolę recenzencką pomniejszył, że przydałoby się więcej zdecydowanych głosów nt. sposobu prowadzenia polityki, bo wygląda to tak jakby biskupi zgadzali się z rzeczami, które budzą niesmak.

Czy tak rzeczywiście jest?

Kampania wyborcza: czy politycy mają ochotę na wciągnięcie hierarchii do gry politycznej czy też to media kreują związek Kościoła i polityki.

Domagam się zaprzestania manipulowania i podawania nieprawdziwych, zniesławiających mnie informacji i ocen przez Platformę Obywatelską i natychmiastowego wycofania przedmiotowego spotu wyborczego - napisał o. Tadeusz Rydzyk w liście do Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Czy mamy do czynienia z manipulacją?

Modlitwa nie podlega ocenie, ale niektórzy katecheci są innego zdania - pisze Dziennik Polski w artykule zatytułowanym "Ministranci mają lepiej".

Czy rzeczywiście da się rozgraniczyć ocenę z wiedzy religijnej od poziomu zaangażowania religijnego ucznia?

Polska zablokowała ustanowienie europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci. Portugalską inicjatywę poparły wszystkie pozostałe kraje UE – czy chodzi tu o samą kare śmierci czy o coś innego. Nauczanie Kościoła o karze śmierci

Biskup zakazuje mszy trydenckiej - Biskup Caserty w środkowych Włoszech Raffaele Nogaro nie zastosował się do papieskiego motu proprio i zabronił rektorowi sanktuarium św. Anny odprawienia wieczór mszy

Jak to możliwe, że biskup może nie zastosowac się do papieskiego dokumentu?

http://www.duch.koszalin.opoka.org.pl/gazetka/naszezycie69/grafika/nycz.jpgGościem audycji jest metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz
Czytaj:  Wywiad z abp Kazimierzem Nyczem   

Słuchaj audycji: 15 września

 

Goście audycji: ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita oraz Paweł Skibiński, historyk.

Spotkanie Papieża z młodzieżą w Loreto oraz pielgrzymka do Austrii.

Czy w perspektywie tych podróży można określić jaką linię duszpasterstwa „pielgrzymkowego” przyjmuje Papież?

Wystąpienie Kardynała Stanisława Dziwisza wygłoszone podczas spotkania biskupów na Jasnej Górze zostało upublicznione z naruszeniem dyskrecji należnej obradom Episkopatu. Dyskusja wokół wyżej cytowanego wystąpienia jest nieuzasadniona i może sprowokować niesłuszne przeciwstawienie stanowisk. – to fragment oświadczenia sekretarza generalnego Episkopatu Polski, biskupa Stanisława Budzika.

Mówi się o podziale wśród Episkopatu, wątpliwości budzi przedostanie się wypowiedzi kard. Dziwisza do mediów, żonglowanie słowami biskupów.

Jakie będą skutki tej sprawy dla Kościoła w Polsce?

Towarzyszyć młodzieży we wzrastaniu - biskupi mówiąc o wartości katechezy szkolnej, podkreślają też niezastąpioną rolę parafii w kształtowaniu pogłębionej wiary. Biskupi wyrażają radość, że od września stopień z religii, wliczany będzie do średniej z ocen.

Czy Kościół ma wizję pracy z młodymi ludźmi i czy nadal duszpasterstwo młodziezy jest mocną strona Kościoła w Polsce – konieczność określenia co należy do parafii a co do szkoły

W schyłkowym momencie swego istnienia parlament uchwala dwie bardzo prorodzinne ustawy.

Już za ten rok będzie można odliczyć od podatku prawie 1200 złotych na każde dziecko - zdecydowali posłowie, przyjmując poprawkę do ustawy o podatku PIT. To dwa razy więcej niż proponował rząd.

Dobra wiadomość dla tych, którzy chcą sami budować swoje domy. Sejm zdecydował właśnie, że od stycznia 2008 roku będą dalej taniej kupować materiały budowlane. Kowalski zapłaci za nie 7 procent VAT, a nie 22 (po zwrocie różnicy z urzędu skarbowego).

Lepiej późno niż wcale?

Przez ostatnią część swojego życia Matka Teresa przeżywała silny kryzys swojej wiary i nie odczuwała obecności Boga – wynika z jej listów. W środę obchodziliśmy 10tą rocznicę śmierci – czyli narodzin dla nieba błogosławionej Matki Teresy. Opublikowano zapis jej korespondencji "Przyjdź, bądź mym światłem" (Come be my light), w ktorej znajdują się takie słowa:

"cisza i pustka są we mnie tak przejmujące, że patrząc, nic nie widzę, słuchając, nie słyszę, a moje usta modląc się, nie wypowiadają słów".

Wołam, przywieram z całych sił, pragnę i nikt nie odpowiada. Jestem sama. Gdzie jest moja wiara? Głęboko tam w środku nie ma nic. Nie mam wiary. Nie mam odwagi wypowiedzieć słów i myśli, które tłoczą się w moim sercu"

O czym to świadczy? Czy Kościół pomylił się wynosząc ją na ołtarze?

Gościem audycji jest b. marszałek Sejmu Marek Jurek.

Ostatnie dwa lata w polityce - Czas budowania czy czas walki?

Jak w ciągu ostatnich dwóch lat wyglądała polityka pod kątem spraw podstawowych dla człowieka wierzącego: obrona zycia, promocja rodziny, wychowanie młodego człowieka, wolność wyznawania i praktykowania wiary.

Czy Jan Paweł II, który w 1999 odwiedził polski parlament (pierwsza wizyta Następcy Piotra w parlamencie), byłby z nas zadowolony.

 

Gośćmi audycji są ojciec Mirosław Pilśniak, dominikanin oraz Paweł Skibiński, historyk.

Kryzys rządowy – co to znaczy, że najważniejsze są zasady?

Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie tzw. taśm o. Rydzyka, gdyż nie stwierdziła, by popełnił on przestępstwo znieważenia prezydenta lub narodu żydowskiego w swych wykładach ujawnionych przez "Wprost".

Po spotkaniu arcybiskupa Kazimierza Nycza z nowym ministrem edukacji Ryszardem Legutką spór o ocenę z katechezy zakończony.

Mandat w wysokości 5 tysięcy euro nałożyły władze holenderskiej miejscowości Tilburg na katolickiego księdza. Powodem dotkliwej kary finansowej były kościelne dzwony, które zdaniem sąsiadujących ze świątynia mieszkańców, dzwonią rano zbyt głośno.

Dzwonić czy nie dzwonić?

Gościem specjalnego wydania audycji Kościół i świat jest ksiądz Jan Sikorski, dawny Naczelny Kapelan Więziennictwa, proboszcz warszawskiej parafii św. Józefa, po przejściu na emeryturę wyjechał pracować duszpastersko w stolicy Ukrainy, Kijowie. Obecnie, na prośbę nowego metropolity warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza, ks. Sikorski powrócił do Polski i będzie odpowiadać za formację duchową księży.

W audycji Kościół i świat ks. Jan mówi o sytuacji katolików na Ukrainie i w Polsce, o naszym życiu publicznym, a także o tym dlaczego kapłanom potrzebny jest ktoś kto pokieruje ich formacją.

Gośćmi audycji są Wincenty Pipka z Polskiego Radia i ks. Henryk Zieliński redaktor naczelny Tygodnika Idziemy

Ucałowanie ręki Benedykta XVI przez o. Tadeusza Rydzyka w minioną niedzielę "nie pociąga za sobą żadnej zmiany dobrze znanego stanowiska Stolicy Apostolskiej w sprawie stosunków między katolikami i żydami" - głosi wydany w czwartek komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Suchy komunikat – co z niego wynika?

Religijna telewizja TVN gotowa do startu - Czy to będzie alternatywa dla TV Trwam?

Żenującym spektaklem ciągłych oskarżeń nazwał biskup tarnowski Wiktor Skworc obecną sytuację na polskiej scenie politycznej – czy warto aby hierarchowie komentowali działalność polityczną?

W niedzielę wieczorem 5 sierpnia W paryskiej klinice Jean Garnier zmarł na raka emerytowany arcybiskup Paryża kardynał Jean-Marie Lustiger. Miał 80 lat.

Odchodzą ludzie Papieża Jana Pawła II - czy odchodzi jego epoka?

Metropolita lubelski abp Józef Życiński poprosił swoich diecezjan o przyjęcie byłych betanek, po tym jak opuszczą klasztor w Kazimierzu Dolnym. Na apel arcybiskupa podany poprzez diecezjalne Radio eR odpowiedziało kilkanaście rodzin zgłaszając gotowość zaproszenia pod swój dach byłych zakonnic – świeccy z pomocą duchownym.

Gośćmi audycji są Krzysztof Ziemiec z Telewizji Polskiej i ks. Stefan Moszoro Dąbrowski z prałatury Opus Dei.

Powstanie Warszawskie -  Rocznica w ludzkim sercu, czy w kalendarzu wydarzeń państwowych?

Koalicja rządowa - Dobro wspólne czy walka o władzę - co się dzieje z koalicją

Setki tysięcy skażonych strzykawek trafiły do polskich szpitali – ustalił DZIENNIK. Były zabrudzone resztkami owadów i czarnym pyłem. Takie zanieczyszczenia mogą wywołać sepsę i doprowadzić do śmierci pacjenta - zaniedbanie systemowe czy grzech konkretnych ludzi?

Urodziło się już 30 Polaków "zaprojektowanych" bez genetycznych wad. Na świecie oprócz zapewnienia dziecku zdrowia można je poddać kosmetycznym poprawkom.  Manipulacje człowiekiem i człowieczeństwo.

Tylko 26 kandydatów zgłosiło się w tym roku do seminarium duchownego w archidiecezji krakowskiej. To o połowę mniej niż w ubiegłym roku - skąd tak gwałtowny spadek powołań w bardzo dynamicznej diecezji?

Słuchaj audycji: 4 sierpnia

Jeszcze tydzień wcześniej przygotowywali się na powrót do domu. W niedzielę, 22 lipca  rano wielu z nich znalazło śmierć na dnie wąwozu nieopodal Grenoble. Katastrofa autokaru wiozącego polskich pielgrzymów wracających z La Salette pochłonęła 26 ludzkich istnień. Władze ogłosiły trzydniową żałobę narodową. Choć żałoba kończyła się w środę o północy – tego samego dnia wieczorem w Warszawie zagrał zespół Rolling Stones.

Burza medialna wokół tzw. taśm z nagraniami wykładów ojca Rydzyka przekształciła się potok komentarzy po wypowiedziach władz zakonu redemptorystów – wynika z nich jedno – nie będzie – przynajmniej podanych do wiadomości publicznej - żadnych kroków wobec dyrektora Radia Maryja.

Ostatni tom przygód Harry'ego Pottera w ciągu kilku godzin stał się bestsellerem w Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii sprzedawano 15 książek na sekundę.
O tych wydarzeniach dyskutują Przemysław Babiarz, dziennikarz i Paweł Skibiński, historyk.

Druga część wywiadu z Kenem Canfieldem.

Słuchaj audycji: 21 lipca    Czytaj: Wywiad z Kenem Canfieldem

Motu proprio Benedykta XVI o Mszy trydenckiej komentuje Paweł Milcarek, redaktor naczelny tygodnika "Christianitas".

O ojcostwie i jego kluczowej roli w życiu rodziny i społeczeństwa mówi Ken Canfield, Amerykanin, autor książki "Serce ojca".

Słuchaj audycji: 14 lipca

Komentują Wincenty Pipka z Polskiego Radia i Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej:

Chińskie serwisy internetowe otrzymały nakaz usunięcia listu Benedykta XVI do katolików chińskich.

Unia Europejska zapłaciła za półminutowy filmik zawierający aż 18 erotycznych scen. Ma to być reklama europejskiej kinematografii.

Stolica Apostolska może wykreślić Katolicki Uniwersytet w Leuven z listy instytucji katolickich. Na najstarszym katolickim uniwersytecie dokonuje się bowiem zapłodnienia in vitro oraz prowadzi badania na ludzkich embrionach

W Polsce coraz więcej orzeczeń o stwierdzeniu nieważności małżeństwa - a główna ich przyczyna to niedojrzałość emocjonalna małżonków

Metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń skierował do wiernych komunikat, w którym przypomniał, że wierni powinni przychodzić do kościoła w odpowiednim stroju.

Każdy z nas zostanie rozliczony ze słów i czynów, również z sądów, które wydał o bliźnich - krakowska komisja historyczn "Pamięć i troska" opublikowała dokument w sprawie zasad lustracji. 

Słuchaj audycji: 7 lipca

Gośćmi audycji są Krzysztof Ziemiec z Telewizji Polskiej i o. Mirosław Pilśniak, dominikanin.

 Słuchaj audycji: 30 czerwca

W tym tygodniu w audycji Kościół i świat Paweł Zuchniewicz rozmawia z księdzem Henrykiem Zielińskim z  tygodnika Idziemy: 

ojcostwo - wielcy ludzie mieli wielkich, choć czasem nieznanych ojców

Pierwiastek i Pan Bóg - wokół negocjacji podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli - jak to co dzieje się w procesie integracji europejskiej odnosi się do wizji Jana Pawła II, który popierał obecność Polski w Unii

protest pielęgniarek - trudna sytuacja służby zdrowia i wykorzystywanie protestów w politycznych sporach

Nowy dyrektor Caritas Polska - po zarzutach o mobbing poprzedni dyrektor rezygnuje a Episkopat powołuje nowego

Fakt prasowy - Opublikowany w "Fakcie" list sugerujący, że któraś z byłych betanek przebywających w Kazimierzu Dolnym zamierza popełnić samobójstwo, był fałszywy

Dekalog kierowców - na ile etyka (Dekalog) nadąża za techniką (coraz lepsze i szybsze samochody)

Papieska Rada Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych wydała dokument "Wskazówki dla duszpasterstwa na drogach", w którym znalazł się także dekalog kierowców:

 1. Nie zabijaj. 2. Niech droga będzie dla ciebie miejscem międzyludzkiej wspólnoty, a nie śmiertelnej krzywdy. 3. Uprzejmość, respektowanie przepisów i ostrożność niech ci pomogą w pokonywaniu nieprzewidzianych trudności. 4. Bądź miłosierny i pomagaj bliźniemu w potrzebie, zwłaszcza jeśli jest ofiarą wypadku. 5. Niech samochód nie będzie dla ciebie symbolem władzy, przewagi i okazją do grzechu. 6. Z miłością staraj się przekonać młodych i już niemłodych, aby nie siadali za kierownicą, gdy znajdują się w nieodpowiednim do tego stanie. 7. Wspieraj rodziny ofiar wypadków. 8. Doprowadź do spotkania ofiary i winnego wypadku kierowcy, tak aby mogli przejść wyzwalające doświadczenie przebaczenia. 9. Na drodze chroń najsłabszych. 10. Czuj się odpowiedzialny wobec innych.

Słuchaj audycji: 23 czerwca

Dziesięć lat po wizycie Jana Pawła II w Gnieźnie odbył się siódmy już Zjazd Gnieźnieński. W trzydniowym Kongresie pod hasłem "Człowiek jest drogą Europy" wzięli udział między innymi Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone oraz były rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls. Bezpośrednio z Gniezna o Kongresie i związanych z nim wydarzeniach mówią: Marek Zając z Polskapresse, Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Europa oraz o. Tomasz Dostatni, dominikanin.

Natomiast na początku tygodnia w Warszawie i w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. O tym czym jest i jaką rolę spełnia ten typ edukacji mówią dwaj specjaliści uczestniczący w konferencji: profesor Cornelius Riordan ze Stanów Zjednoczonych oraz  Jose Maria Barnils, przewodniczący Europejskiej Federacji na Rzecz Edukacji Zróżnicowanej.

Słuchaj audycji: 16 czerwca

Czytaj też: Perspektywy edukacji zróżnicowanej - zapis wywiadu: profesor Cornelius Riordan oraz  Jose Maria Barnils

2 czerwca 1979 roku zaczeła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. To też była sobota. W tym roku wypadają równe - dziesiąta i dwudziesta - rocznice pielgrzymek z lat 1997 i 1987.  Jak podejmujemy dziedzictwo papieskiego nauczania. Czy podejmujemy ducha nadziei, którego zaszczepiał w nas Jan Paweł II.

Po 14 latach od rozpoczęcia pierwszego procesu i po ponad 26 latach od tragicznych wydarzeń w Katowicach wydano wyrok w sprawie zomoców, którzy strzelali do górników w kopalni Wujek. Temida nierychliwa ale sprawiedliwa?

To jest projekt, który został zaprezentowany do konsultacji społecznych - mówi o liście lektur szkolnych minister edukacji narodowej Roman Giertych. Propozycja MEN wzbudziła głośne protesty. Co powinno być na liście lektur?

Czy był mobbing w Caritas Polska?

Szymon z Lipnicy - święty sprzed wieków, którego kult jest wciąż żywy.

W tym tygodniu gośćmi Pawła Zuchniewicza są Grzegorz Górny z FRONDY i ksiądz Henryk Zieliński z tygodnika IDZIEMY.

Słuchaj audycji: 2 czerwca

Ksiądz Mirosław Drozdek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, zmarł 25 maja 2007, na kilka tygodni przed dziesiątą rocznicą konsekracji tego kościoła przez Papieża Jana Pawła II.

Ojciec Święty Benedykt XVI mówi o cierpieniach kolonizowanych ludów Ameryki Łacińskiej.

Bostoński Szpital Dziecięcy otwiera klinikę dla transseksualnych dzieci.

Hiszpańskie Ministerstwo Oświaty na stronach internetowych zaleca nauczycielom wychowania obywatelskiego wykorzystywanie jako pomocy naukowej kontrowersyjnego komiksu o gejach.
 
O tych sprawach Paweł Zuchniewicz rozmawia z Przemysławem Babiarzem z Telewizji Polskiej.

Gościem  audycji jest także Rafael Sanchez Flores, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Dużych Rodzin.

Najdłuższa i najbardziej intensywna pielgrzymka Papieża Benedykta XVI, który w poniedziałek 14 maja powrócił do Rzymu z Brazylii. Dwie parady w Warszawie – tak zwana parada równości w sobotę i  Marsz dla Życia i Rodziny. Prawa rodziny - szanowane czy gwałcone. Kwaśniewski i Wałęsa - wspólne wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim. Lustracja i Konstytucja - jakie jest znaczenie prawa stanowionego w naszym życiu? - te sprawy podejmują ksiądz Stefan Moszoro Dąbrowski z Prałatury Opus Dei i dr Paweł Skibiński, historyk.

Słuchaj audycji: 19 maja

Papież Benedykt XVI w Brazylii: rodzinna atmosfera i jasna doktryna - o najdalszej w historii tego pontyfikatu pielgrzymce Papieża mówi Krzysztof Tomasik, szef działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jak pokonać demograficzną zimę Europy, czym jest świętość małżeństwa, czy doczekamy się polityki prorodzinnnej, czym różni się polityka prorodzinna od polityki socjalnej - mówią uczestnicy IV Światowego Kongresu Rodzin: Katarzyna Mazela - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu, senator Antoni Szymański, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Mirosława i Paweł Kwasowie oraz Teresa Kapela, wiceprzewodnicząca Związku Dużych Rodzin 3+.

Słuchaj audycji

Czy Polacy nie potrafią już dziękować? Czy demokracja nie staje się sztandarem, pod który zaciągają się różne grupy ideologiczne? W sobotę 5 maja gospodarz zaprasza na spotkanie z ojcem Mirosławem Pilśniakiem, dominikaninem oraz Wincentym Pipką z Polskiego Radia.