Gośćmi audycji są ks. Stefan Moszoro Dąbrowski z Prałatury Opus Dei i Paweł Milcarek, red. Nacz. Christianistas:

Beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego – spowiednik przyszłego króla (Jana Sobieskiego) i przyszłego Papieża Innocentego.

Kardynał Bertone o błogosławionym: „Miłując zaś głęboko Ojczyznę, Rzeczpospolitą narodów polskiego, litewskiego i ruskiego, ostro wypowiadał się przeciwko prywacie rządzących, nadużywaniu wolności szlacheckiej i ustanawianiu niesprawiedliwych praw”.

„Kościół nie angażuje się bezpośrednio po żadnej ze stron, ale zostawia sobie prawo do kształtowania sumień polityków i wyznaczanie zasad etycznych życia publicznego, by w oparciu wartości ewangeliczne ustanowić sprawiedliwe społeczeństwo”.

Ksiądz Artur Stopka w komentarzu na stronie wiara.pl wysuwa tezę, że Kościół w Polsce jakby te swoją rolę recenzencką pomniejszył, że przydałoby się więcej zdecydowanych głosów nt. sposobu prowadzenia polityki, bo wygląda to tak jakby biskupi zgadzali się z rzeczami, które budzą niesmak.

Czy tak rzeczywiście jest?

Kampania wyborcza: czy politycy mają ochotę na wciągnięcie hierarchii do gry politycznej czy też to media kreują związek Kościoła i polityki.

Domagam się zaprzestania manipulowania i podawania nieprawdziwych, zniesławiających mnie informacji i ocen przez Platformę Obywatelską i natychmiastowego wycofania przedmiotowego spotu wyborczego - napisał o. Tadeusz Rydzyk w liście do Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Czy mamy do czynienia z manipulacją?

Modlitwa nie podlega ocenie, ale niektórzy katecheci są innego zdania - pisze Dziennik Polski w artykule zatytułowanym "Ministranci mają lepiej".

Czy rzeczywiście da się rozgraniczyć ocenę z wiedzy religijnej od poziomu zaangażowania religijnego ucznia?

Polska zablokowała ustanowienie europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci. Portugalską inicjatywę poparły wszystkie pozostałe kraje UE – czy chodzi tu o samą kare śmierci czy o coś innego. Nauczanie Kościoła o karze śmierci

Biskup zakazuje mszy trydenckiej - Biskup Caserty w środkowych Włoszech Raffaele Nogaro nie zastosował się do papieskiego motu proprio i zabronił rektorowi sanktuarium św. Anny odprawienia wieczór mszy

Jak to możliwe, że biskup może nie zastosowac się do papieskiego dokumentu?