1.    W styczniu mentalność relatywistyczną, "która w sposób mniej lub bardziej jawny bądź ukryty, może zakraść się także do wspólnoty kościelnej", skrytykował Benedykt XVI w przemówieniu do Roty Rzymskiej.

Wyjaśnił, że "w niektórych środowiskach kościelnych szerzy się przekonanie, zgodnie z którym dobro duszpasterskie osób znajdujących się w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej wymagać ma swego rodzaju kanonicznego ich uregulowania, niezależnie od ważności czy nieważności ich małżeństwa, to znaczy niezależnie od «prawdy» dotyczącej ich osobistego położenia". Przestrzegł kościelnych sędziów przed uleganiem "wypaczonej interpretacji obowiązujących norm kanonicznych". Oznaczałoby to oddalenie się "od prawdziwej istoty małżeństwa" poprzez sprzyjanie imitacjom rzeczywistości małżeńskiej "pod rozmaitymi mniej lub bardziej pociągającymi nazwami".
2.    13 marca Opublikowano pierwszą adhortację apostolską Benedykta XVI"Sacramentum Caritatis" (Sakrament miłości). Zawiera ona wnioski płynące z XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, jaki odbył się w Watykanie w dniach 2-23 października 2005 r.

Jego tematem była Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Papież zaleca unikanie przez księży głoszenia homilii abstrakcyjnych, ponowne odkrycie praktyki odpustów, udzielanie Komunii św. osobom upośledzonym umysłowo, zlikwidowanie w kościołach barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, odprawianie Mszy św. po łacinie podczas wielkich celebracji międzynarodowych i wykorzystanie w liturgii śpiewu gregoriańskiego. Potwierdza konieczność celibatu księży oraz odmowę udzielania Komunii św. katolikom rozwiedzionym, którzy zawarli ponowny związek małżeński.

3.    2 kwietnia zakończyła się diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego Jana  Pawła II.
4.    13kwietnia W Watykanie odbyła się prezentacja książki Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu".
Ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze będą mi dane czas i siły, zdecydowałem się opublikować, jako część I, początkowe 10 rozdziałów, obejmujących okres od chrztu w Jordanie do wyznania Piotra i Przemienienia – powiedział Benedykt XVI

5.    Pielgrzymka Benedykta XVI do Brazylii (9-13 maja)
 Spotkanie papieża z biskupami w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Pawła w Sao Paulo media określiły jako "reprymendę" tutejszych hierarchów. Benedykt XVI wezwał ich i cały brazylijski Kościół do większego zaangażowania misyjnego. Za główny powód odchodzenia wiernych od Kościoła uznał brak ewangelizacji na odpowiednim poziomie.

6.    30 czerwca ogłoszono list Benedykta XVI do katolików w Chińskiej Republice Ludowej.

Wspominając brak oficjalnych stosunków między Stolicą Apostolską a ChRL, papież wyraża nadzieję na rozpoczęcie dialogu w tej dziedzinie, nawet jeśli proces normalizacji będzie wymagał czasu. Przypomina jednocześnie, że Kościół nie żąda dla siebie żadnych przywilejów ani nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. "Nie da się rozwiązać istniejących problemów przez stały konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi. Z drugiej jednak strony nie do przyjęcia jest uległość wobec nich, kiedy niesłusznie mieszają się do spraw, które dotyczą wiary i dyscypliny Kościoła" - pisze Ojciec Święty.

7.    7 lipca Benedykt XVI zniósł ograniczenia dotyczące Mszy trydenckiej. W liście apostolskim motu proprio data "Summorum Pontificum" papież postanowił, że może ją odprawić każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa.

8.    5 sierpnia w 81. roku życia zmarł w Paryżu kard. Aron Jean-Marie Lustiger. Ceremonia pogrzebowa emerytowanego arcybiskupa Paryża odbyła się 10 sierpnia w katedrze Notre-Dame w Paryżu.
9.    Benedykt XVI w Austrii. Pod hasłem "Patrzeć na Chrystusa" odbyła się w dniach 7-9 września pielgrzymka Benedykta XVI do Austrii. Głównym jej celem był udział papieża w obchodach 850-lecia istnienia maryjnego "sanktuarium wielu narodów" w Mariazell. Pielgrzymka zawierała także istotne przesłanie do Europy w formie apelu o poszanowanie chrześcijańskich wartości, jako czynnika fundamentalnego dla jej tożsamości. Papież poddał też analizie główne źródła współczesnego kryzysu zachodniej Europy, definiując jej jako odejście od kryterium prawdy.
"Reżyserię" papieskiej pielgrzymki do Austrii przez cały czas jej trwania "przejęło niebo". Przez trzy dni padał prawie nieustannie deszcz.
10.    21 września 2007 papież Benedykt XVI zwolnił arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza go z dotychczasowych obowiązków arcybiskupa diecezji Matki Bożej w Rosji i przeniósł na urząd arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi. Następcą Konrusiewicza w Moskwie został Włoch, o. Paolo Pezzi, dotychczasowy rektor seminarium duchownego w Sankt Petersburgu.
11.     29 listopada  Benedykt XVI wezwał do sprzeciwu sumienia i odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych uczestników obradującego w Rzymie XXV międzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich. Aptekarze powinni mieć prawo do sprzeciwu sumienia, aby móc odmówić sprzedaży produktów "służących decyzjom w wyraźny sposób niemoralnym, jak aborcja czy eutanazja". "Nigdy nie wolno znieczulać sumienia" - wyjaśnił papież.

12.     30 listopada Benedykt XVI podpisał swoją drugą encyklikę "Spe salvi" (W nadziei zbawieni) o chrześcijańskiej nadziei. Wyjaśnia w niej, że "odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości". Współcześnie przeżywany kryzys wiary jest - zdaniem papieża - przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei.

13.    Z „radością i szacunkiem” przyjął Watykan wiadomość o decyzji byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira, by przejść do Kościoła rzymskokatolickiego. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi oświadczył, że „Kościół katolicki przyłącza się do zadowolenia, wyrażonego przez kardynała Cormaca Murphy O'Connora”, który pierwszy podał tę wiadomość”. „Decyzja o przyłączeniu się do Kościoła katolickiego osobistości z takim autorytetem nie może nie wywoływać radości i szacunku” – dodał watykański rzecznik, podkreślając, że decyzja Blaira ma charakter „osobisty”. Ks. Lombardi przypomniał, że przystąpienie byłego brytyjskiego szefa rządu do Kościoła katolickiego nastąpiło po „przebyciu przezeń długiej i głębokiej drogi wiary i poszukiwań”.