Papież Benedykt XVI w Brazylii: rodzinna atmosfera i jasna doktryna - o najdalszej w historii tego pontyfikatu pielgrzymce Papieża mówi Krzysztof Tomasik, szef działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jak pokonać demograficzną zimę Europy, czym jest świętość małżeństwa, czy doczekamy się polityki prorodzinnnej, czym różni się polityka prorodzinna od polityki socjalnej - mówią uczestnicy IV Światowego Kongresu Rodzin: Katarzyna Mazela - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu, senator Antoni Szymański, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Mirosława i Paweł Kwasowie oraz Teresa Kapela, wiceprzewodnicząca Związku Dużych Rodzin 3+.

Słuchaj audycji