Ksiądz Mirosław Drozdek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, zmarł 25 maja 2007, na kilka tygodni przed dziesiątą rocznicą konsekracji tego kościoła przez Papieża Jana Pawła II.

Ojciec Święty Benedykt XVI mówi o cierpieniach kolonizowanych ludów Ameryki Łacińskiej.

Bostoński Szpital Dziecięcy otwiera klinikę dla transseksualnych dzieci.

Hiszpańskie Ministerstwo Oświaty na stronach internetowych zaleca nauczycielom wychowania obywatelskiego wykorzystywanie jako pomocy naukowej kontrowersyjnego komiksu o gejach.
 
O tych sprawach Paweł Zuchniewicz rozmawia z Przemysławem Babiarzem z Telewizji Polskiej.

Gościem  audycji jest także Rafael Sanchez Flores, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Dużych Rodzin.