2 czerwca 1979 roku zaczeła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. To też była sobota. W tym roku wypadają równe - dziesiąta i dwudziesta - rocznice pielgrzymek z lat 1997 i 1987.  Jak podejmujemy dziedzictwo papieskiego nauczania. Czy podejmujemy ducha nadziei, którego zaszczepiał w nas Jan Paweł II.

Po 14 latach od rozpoczęcia pierwszego procesu i po ponad 26 latach od tragicznych wydarzeń w Katowicach wydano wyrok w sprawie zomoców, którzy strzelali do górników w kopalni Wujek. Temida nierychliwa ale sprawiedliwa?

To jest projekt, który został zaprezentowany do konsultacji społecznych - mówi o liście lektur szkolnych minister edukacji narodowej Roman Giertych. Propozycja MEN wzbudziła głośne protesty. Co powinno być na liście lektur?

Czy był mobbing w Caritas Polska?

Szymon z Lipnicy - święty sprzed wieków, którego kult jest wciąż żywy.

W tym tygodniu gośćmi Pawła Zuchniewicza są Grzegorz Górny z FRONDY i ksiądz Henryk Zieliński z tygodnika IDZIEMY.

Słuchaj audycji: 2 czerwca