Komentują Wincenty Pipka z Polskiego Radia i Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej:

Chińskie serwisy internetowe otrzymały nakaz usunięcia listu Benedykta XVI do katolików chińskich.

Unia Europejska zapłaciła za półminutowy filmik zawierający aż 18 erotycznych scen. Ma to być reklama europejskiej kinematografii.

Stolica Apostolska może wykreślić Katolicki Uniwersytet w Leuven z listy instytucji katolickich. Na najstarszym katolickim uniwersytecie dokonuje się bowiem zapłodnienia in vitro oraz prowadzi badania na ludzkich embrionach

W Polsce coraz więcej orzeczeń o stwierdzeniu nieważności małżeństwa - a główna ich przyczyna to niedojrzałość emocjonalna małżonków

Metropolita katowicki, arcybiskup Damian Zimoń skierował do wiernych komunikat, w którym przypomniał, że wierni powinni przychodzić do kościoła w odpowiednim stroju.

Każdy z nas zostanie rozliczony ze słów i czynów, również z sądów, które wydał o bliźnich - krakowska komisja historyczn "Pamięć i troska" opublikowała dokument w sprawie zasad lustracji. 

Słuchaj audycji: 7 lipca