Motu proprio Benedykta XVI o Mszy trydenckiej komentuje Paweł Milcarek, redaktor naczelny tygodnika "Christianitas".

O ojcostwie i jego kluczowej roli w życiu rodziny i społeczeństwa mówi Ken Canfield, Amerykanin, autor książki "Serce ojca".

Słuchaj audycji: 14 lipca