"Rafael Pich zmarł wczoraj rano. Jesteśmy przekonani, że powinniśmy się modlić nie tylko za niego, ale także i do niego. Ania i Janusz Wardak" - SMSa takiej treści dostałem w niedzielę 27go lipca 2008 od przyjaciół, dzięki którym poznałem Rafaela. Niezwykły człowiek. Choć rozmawiałem z Nim zaledwie przez godzinę i przez drugą godzinę słyszałem jak odpowiadał na pytania rodziców, to w pełni zgadzam się z opinią Ani i Janusza. 

Promienny, nigdy nie schodzący z ust uśmiech, wytężona praca mimo podeszłego wieku i przede wszystkim to zdjęcie - świadectwo: Rafael z żoną i szesnaściorgiem dzieci. Jego żona Carmen czekała na niego w niebie. Poszedł na jej spotkanie w sobotę, 26 lipca 2008, w święto Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, dzień po czterdziestej rocznicy podpisania przez Pawła VI encykliki Humanae vitae.

Pierwsze słowa tej encykliki brzmią:

Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością, z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty.

Więcej o Rafaelu w dwóch artykułach:

Historia szczęśliwego człowieka i Zagadka Opus Dei