Jan Paweł II wierny w przyjaźni – tak brzmiał temat spotkania, na które zaprosili mnie studenci prawa z Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Utriusque Iuirs na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie odbyło się 28 listopada 2007 r.

Oto ich relacja:

Prelegent przedstawił zebranym kilka przykładów z życia Papieża, poczynając od pierwszych lat kapłańskich Karola Wojtyły, poprzez lata biskupie, aż do ostatnich dni życia, które w wymowny sposób przypominały nam,  w jaki sposób Jan Paweł II realizował zobowiązanie przyjaźni. Wycieczka w Tatry w celu obejrzenia krokusów, powrót do zostawionych przyjaciół na kajakach, spotkanie ze znajomymi na Grodzkiej, czy wreszcie ostatnia Msza Papieża odprawiana w intencji chorego przyjaciela Mieczysława były dla nas niesamowitą okazją do chwili przemyśleń na temat przyjaźni, wierności, zobowiązań, poświęcenia i oddania. Celnie dobrane do tematu i pełne emocji nagrania przemówień Papieża, jak i słów jego przyjaciół, jakie zaprezentował nam Paweł Zuchniewicz, okazały się bardzo pomocnym środkiem do przedstawienia ogromnego zaangażowania Jana Pawła II w relację ze swoimi przyjaciółmi. Spotkanie szczególne. Zwłaszcza dla prawników. Serdecznie dziękujemy!

Członkowie Koła Naukowego Utriusque Iuris.