Ukazało się nowe wydanie pierwszego tomu beletryzowanej biografii Jana Pawła II: Lolek. Młode lata Papieża. Opracowanie graficzne książki zostało powierzone Maciejowi Sadowskiemu, który zaprojektował nową okładkę oraz nowy układ fotografii.  „Lolek” ukazuje się jako pierwsza część kilkutomowego cyklu „Jan Paweł II. Biografia”.  Obecnie przygotowywane jest nowe wydanie II tomu „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”.