Fragment: 

Papież wziął Wiktorię na ręce i pocałował ją.

- Ufaj Bogu – powiedział. – Jeśli On zdecyduje, że chce mieć ją obok siebie, to zabierze ją. Jeśli będzie chciał, aby była z tobą, nie musisz się o nic martwić i nic robić. Traktuj ją jak pozostałe dzieci. Będzie tak, jak postanowi Bóg…

Czytaj więcej…
 

Po śmierci Jana Pawła II na całym świecie pojawiły się doniesienia o cudach, których doświadczyli ludzie mający z nim kontakt za życia. Zaczęły również napływać świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach przypisywanych wstawiennictwu Papieża po jego odejściu z tego świata.

Książka Cuda Jana Pawła II to zapis takich sytuacji. Jej autor dotarł do osób, które są przekonane, że modlitwa Papieża wyprosiła im uzdrowienie, rozmawiał ze świadkami jego życia i uczestnikami wydarzeń, które „odmieniały oblicze ziemi”.

 Apostołowie, a zwłaszcza Piotr, od początku zaliczali do swojej posługi pamięć o chorych i modlitwę za chorych. A korzystając ze specjalnej mocy — i uzdrawianie chorych – powiedział Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, 9 czerwca 1979 roku. Słowa te sprawdziły się w jego własnym życiu.

Książka „Cuda Jana Pawła II” ukazały się w 2006 roku w wydawnictwie „Prószyński i S-ka” i osiągnęła nakład 135 tys. egz., zajmując pierwsze miejsce na liście bestsellerów Rzeczpospolitej w kategorii „Literatura faktu”.