Nakładem Centrum Myśli Jana Pawła II ukazała się książka „Kobiety w życiu Jana Pawła II”. Wspólnie  Brygidą Grysiak Ciesiołkiewicz spróbowaliśmy naszkicować sylwetki dwunastu kobiet, z którymi stykał się Papież z Polski zarówno w tym świecie jak i w świecie mistycznym.

Pierwszą grupę otwiera Jego Mama Emilia. Następne postaci to: Wanda Półtawska, Danuta Michałowska, Maria Okońska,  siostra Łucja i Matka Teresa – osoba, którą znał osobiście, ale którą również wyniósł na ołtarze. W ten sposób wchodzimy w świat świętych: Teresa od Dzieciątka Jezus, królowa Jadwiga, s. Faustyna, Edith Stein (Teresa Benedykta od Krzyża), Gianna Beretta Molla. Kończymy oczywiście rozdziałem Totus tuus – o Maryjnym wątku w życiu Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Kobiety w życiu Jana Pawła II - fragmenty