Papieska Warszawa W lipcu 1958 roku ks. Karol Wojtyła po raz pierwszy przekroczył próg rezydencji arcybiskupów warszawskich. Przyjechał tu prosto z wakacji, spędzanych na spływie kajakowym na Mazurach.

Czytaj więcej…

Papieska Warszawa to opis trzydziestu siedmiu miejsc stolicy związanych z osobą Jana Pawła II. Każdy opis składa się z krótkiej charakterystyki danego miejsca oraz ze wspomnienia okoliczności wizyty oraz słów Papieża. Książka wydana przez Centrum Myśli Jana Pawła II ukazała się w 2006 roku jako wkładka do Życia Warszawy w nakładzie 80 tys. egzemplarzy.