Dzieje Polski

Chrzest Polski – Ochrzczony naród

Dzięki temu faktowi Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

czytaj więcej …


JAN PAWEŁ II O HISTORII POLSKI


Wydana przez Muzeum Historii Polski książka, to próba ukazania dziejów Polski w ujęciu Jana Pawła II. Znajduje się w niej ponad sto dwadzieścia cytatów z wypowiedzi Papieża – Polaka o ojczystej historii. Zostały one wybrane przez Pawła Zuchniewicza i usystematyzowane w trzech głównych częściach:

I. Jan Paweł II o ojczystej historii – ogólne wypowiedzi Papieża na temat dziejów jego ojczyzny

II. Czasy – wypowiedzi o poszczególnych wydarzeniach z przeszłości (od początków państwowości po wejście Polski do Unii Europejskiej).

III. Ludzie - wypowiedzi o wybitnych Polakach.

W publikacji znajduje się prawie pięćdziesiąt zdjęć ilustrujących pielgrzymki Papieża do Polski w kontekście konkretnych cytatów.

Posłowie napisał dr hab. Paweł Milcarek, filozof, znany publicysta katolicki, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Christianitas” oraz redaktor kanału tematycznego TVP Historia.

  

Warszawa: promocja książki "Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski" 

GAZETA WYBORCZA, 22 czerwca 2007 

 "Wspólne dziedzictwo. Jan Paweł II o historii Polski" to książka Pawła Zuchniewicza otwierająca cykl publikacji zawierających refleksje najwybitniejszych polskich pisarzy i myślicieli na temat dziejów naszego kraju. Podczas promocji książki w warszawskim Pałacu Prymasowskim odbył się panel dyskusyjny poświęcony papieskiej wizji dziejów Polski.

W dyskusji udział wzięli autor książki Paweł Zuchniewicz, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, dr Paweł Milcarek z UKSW oraz dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie poprowadził Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Abp Nycz wyraził radość z faktu zgromadzenia w jednej książce syntezy papieskiego nauczania na temat patriotyzmu i Ojczyzny. "W tych fragmentach jest nie tylko kopalnia wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych Polski. Tu jest nie wstydzenie się symboli, znaków poprzez które człowiek porusza swoje serce myśląc o Ojczyźnie i tutaj jest próba zaangażowania całego człowieka w jego czynach, dlatego, że patriotyzmu nie można ograniczyć tylko do wiedzy, czy wzniosłych przeżyć " - mówił.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że przed rokiem 89. mówiąc o Ojczyźnie Jan Paweł II bardziej akcentował prawa obywatelskie. Po odzyskaniu pełnej niepodległości zaczął zwracać uwagę Polaków na obywatelskie i patriotyczne obowiązki.

Autor Paweł Zuchniewicz przyznał, że zaskoczyła go ogromna liczba papieskich wypowiedzi na temat Polski oraz fakt, że dotyczą w zasadzie wszystkich ważniejszych wydarzeń z jej historii. Dodał, że książka mogłaby być trzy razy dłuższa, a dokonany wybór wiąże się z pragnieniem zachowania intencji Jana Pawła II - by dotrzeć do człowieka.

Podkreślił, że aby dobrze zrozumieć stosunek papieża do Ojczyzny, trzeba przyglądać się jego relacji z własnym ojcem, gdyż w niej właśnie prawdopodobnie tkwiło źródło jego głębokiego patriotyzmu. "Jana Pawła II charakteryzowała pamięć, silne poczucie tożsamości, a zarazem olbrzymie otwarcie na przyszłość " - powiedział.

Zaznaczył, że w papieskich tekstach widać doskonałą równowagę między historią walk i zmagań o wolność a historią budowaną w czasie pokoju - historią kultury polskiej. Przypomniał też, że w przemówieniach do Polaków powraca wątek odpowiedzialności za przechowanie cennego dziedzictwa oraz umiejętności dzielenia się nim z innymi; powracają też uporczywe pytania, czy do tych wszystkich ważnych zadań naprawdę dorastamy.

"Dla wielu ludzi to Jan Paweł II uosabiał dzieje Polski. To ze względu na niego ludzie uczyli się języka i historii naszego kraju, poprzez niego uświadamiali sobie specyfikę polskich dziejów " - mówił dr Paweł Milcarek. Zaznaczył, że papież widział istotową łączność między dziejami chrześcijaństwa i dziejami Polski.

Podkreślił, że nadzieja Jana Pawła II, że można godzić ideały wolności, równości i braterstwa z ideałami chrześcijaństwa, wypływała prawdopodobnie z doświadczenia polskiego oświecenia i polskich walk o wolność. Dodał, że papieskie spojrzenie na historię było spojrzeniem z perspektywy kultury i doświadczenia cierpienia. Spojrzenie to wiązało się też z przekonaniem o wartości indywidualnych zmagań jednostek z rozmaitymi determinizmami i z wiarą, że poszczególni ludzie mogą zmieniać swoje otoczenie, a nawet bieg dziejów - wprowadzać w nie więcej światła.

"Książkę czyta się dobrze i szybko, ale się ją długo przyswaja " - powiedział Piotr Dardziński z Centrum Myśli Jana Pawła II. Zaznaczył, że papież był człowiekiem, który żył historią i dlatego można zadawać sobie pytanie czy w jego przypadku możliwe jest wyodrębnienie tego, co o historii mówił.

Książka Pawła Zuchniewicza jest wyborem tekstów Jana Pawła II na temat Polski, jej historii, oraz tego, czym jest patriotyzm. Książkę wydało Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.