Obronić papieża

Niedziela 46/2022

W znakomitym filmie Ryszarda Bugajskiego „Generał Nil” znajduje się scena, w której komuniści rozważają aresztowanie, proces i zabicie słynnego generała Armii Krajowej Emila Fieldorfa. Wiedzą, że nie przyłączył się do zbrojnej opozycji, wiedzą, że jest chodzącą legendą m.in. jako organizator zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę. Wniosek z rozmowy? Skazanie Nila pokaże jaką naprawdę mają władzę – mogą bowiem zabić kogoś, kto wydaje się nietykalny. Liczyli na to, że śmierć jednego człowieka odbierze ducha tym wszystkim, których nie mogą dosięgnąć.

Obserwując to, co się ostatnio publikuje o św. Janie Pawle II, trudno oprzeć się podobnemu skojarzeniu. Człowiek o ogromnym autorytecie, nie tylko wśród wierzących i nie tylko w Polsce. Jego życie i jego śmierć poruszyły serca i sumienia milionów na całym świecie. Tymczasem z przekazów medialnych wyłania się ktoś inny.

 

„Ludzki papież”

 

Narracja atakujących jest mniej więcej taka: Jan Paweł II niewątpliwie ma zasługi, które jednak bledną w zestawieniu z powagą przewinień. Człowiek uduchowiony, w bezpośrednim kontakcie nie stwarzający barier, lecz zarazem władca skostniałej instytucji opartej na zamkniętym, archaicznym systemie wzajemnych powiązań nakierowanych na ukrywanie zła. Stąd już tylko krok do pokazania papieża o dwóch twarzach. Dobrze wiemy, co oznacza określenie „dwulicowy”. Lojalność wobec korporacji (czyli Kościoła) była dla niego ważniejsza od lojalności wobec prawdy, wierność tradycji przewyższała wrażliwość na ludzkie cierpienie. Owszem, gdy miał do czynienia z konkretnym przypadkiem – wykazywał empatię, ale gdy empatia mogła zaszkodzić instytucji – milczał. To tłumaczy dlaczego widzimy papieża w tak wielu wzruszających obrazach: przytulającego dzieci, niepełnosprawnych, biedaków. Ale jest jeszcze coś, czego nie widzimy… Tu zaczynają się pytania.

Dlaczego tak postępował? Jak mógł do tego dopuścić? Przecież papież ma władzę absolutną, może wszystko. Dlaczego nie pozbył się tych biurokratów, którzy zamiatali pod dywan ludzkie tragedie? Powody mogą być dwa: albo był naiwny, albo świadomie wybierał tę drogę, by bronić nieskalanego wizerunku Kościoła, z którym związał swoje życie.

A te wszystkie wzniosłe słowa z jego nauczania? O miłości, o tym, że prawda was wyzwoli, o tym, że człowiek jest drogą Kościoła? No cóż, słowa słowami a życie życiem. Nie ma ludzi z marmuru, a my takim zrobiliśmy papieża stawiając mu pomniki kamienne i czyniąc z niego pomnik w naszych wyobrażeniach. Jan Paweł II jest po prostu „ludzki”, podobnie jak „ludzki” jest prezydent wielkiego mocarstwa, który zdradza żonę. Jest jeszcze coś. W Kościele świętość jest dowodzona procesem, co do którego pojawiają się poważne wątpliwości. Wygląda na to, że był on prowadzony szybko – czytaj: powierzchownie. Ci, którzy otaczali papieża za życia, zwarli szeregi po jego śmierci i nie dopuścili do zadawania niewygodnych pytań.

 

Unieważnić człowieka

Ten obraz papieża doskonale wpisuje się w coraz mocniej widoczny kraj-obraz zwątpienia w trwałe i niezmienne wartości.

Zapytałem pewnego młodego człowieka, co sądzi o tych licznych publikacjach, które stawiają Jana Pawła II w tak negatywnym świetle. Odpowiedział, że raczej omija ich lekturę, ponieważ wiąże je z dwoma zjawiskami określanymi jako „cancel culture” i „virtue signaling”.

Ten pierwszy termin to według słownika Webstera tendencja, która odnosi się do masowego wycofania poparcia dla osób publicznych lub znanych postaci, które zrobiły rzeczy współcześnie nieakceptowane. Ta praktyka “unieważnienia” lub masowego zawstydzania często zdarza się w mediach społecznościowych takich jak Twitter, Instagram lub Facebook.

Natomiast “virtue signaling” (dosłownie „sygnalizowanie cnoty”) według słownika Cambridge to pokazywanie innym ludziom, że jest się dobrym poprzez wyrażenie niesmaku lub pochwały wobec pewnych idei politycznych lub wydarzeń kulturalnych.

W świetle tych dwóch trendów medialnych kształtowanie takiego obrazu Jana Pawła II, jaki pojawia się obecnie w mediach zmierza do unieważnienia (cancel) jego (czy tylko jego?) osoby i przesłania. Przy tym uderzające jest akcentowanie cnót tych, którzy ten proces prowadzą: odwaga, walka o prawdę, solidarność z pokrzywdzonymi, profesjonalizm.

Mój młody rozmówca nie należy do przeciętnej młodzieży. Maturę zdał z najwyższymi wynikami plasującymi go w ogólnopolskiej czołówce, podjął studia na dwóch wymagających wydziałach, dużo czyta i prowadzi bogate życie wewnętrzne (modlitwa) i zewnętrzne (kontakty z rówieśnikami). Jest – można powiedzieć – „zaszczepiony”. Ale inni nie. A pandemia już trwa i rozwija się w najlepsze.

Rachunek sumienia Jana Pawła II

Kościół najłatwiej jest (darujcie to słowo) pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa – najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów.

Są to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Częstochowie, 6 czerwca 1979 roku. Papież zwracał się wtedy do księży zgromadzonych w tamtejszej katedrze. O polskich duszpasterzach wypowiadał się bardzo pozytywnie. W Polsce to nie zachodzi –– mówił. –– Ale też trzeba stale czuwać, żeby to przypadkowo w jakiejś mierze, na jakiejś drodze nie nastąpiło. Nie rozwinęło się coś w niewłaściwym kierunku. Musicie bardzo czuwać, musicie wszyscy mieć tego ducha rozeznania.

Karol Wojtyła nie był naiwny. Wiedział bardzo dobrze, gdzie znajduje się siła i słabość Kościoła. Wiedział także, gdzie znajduje się jego własna siła i słabość:

Do roli pasterza z pewnością należy także upominanie – pisał w książce „Wstańcie, chodźmy!” ­– Myślę, że w tym względzie chyba za mało czyniłem. Zawsze istnieje problem relacji między władzą a służbą. Może powinienem sobie wyrzucać, że nie dość próbowałem rządzić. Jakoś to wynika z mojego usposobienia. W jakiś sposób można to odnieść do woli Chrystusa, który prosił swoich Apostołów nie tyle, żeby rządzili, ile żeby służyli.

Ten styl zaniósł na Watykan. Kiedy dowiadujemy się, że co tydzień się spowiadał, to przekonani o jego świętości mogą stawiać pytanie: Ale z czego? Może między innymi z tego, czy zachowywał właściwą proporcję między władzą a służbą?

 

Współpracownicy

 

W relacjach osób, które znały go z bliska jeszcze z Krakowa „był beztalenciem” w dobieraniu współpracowników. No cóż, w historii Kościoła chyba nikt pod tym względem nie prześcignie Jezusa, którego dwunastu najbliższych współpracowników opuściło w kluczowym momencie, jeden go wydał, drugi zdradził, a pozostali nie mieli odwagi zeznawać w sfingowanym procesie i nawet nie pofatygowali się (z wyjątkiem jednego, najmłodszego), aby towarzyszyć Mu w ostatniej godzinie.

Sam Jan Paweł II miał głęboką świadomość kruchości człowieka bez względu na to, jakiego koloru sutanną jest okryty.

Pewnego razu, osobie, która głośno wyrażała obiekcje do nazwiska kandydata, co do którego prawdopodobnie zbytnio zaufał jednemu ze współpracowników, Jan Paweł II odrzekł: „Sądzę, że jest już za późno” ­– piszą postulator procesu beatyfikacyjnego Sławomir Oder i Saverio Gaeta. W książce „Dlatego święty”. Następnie udając się do kaplicy, dodał półgłosem: „Jeżeli mnie okłamali, przegrali. To nie ja kieruję Kościołem, lecz Jezus Chrystus”. Jeden z długoletnich przyjaciół, słysząc go wyrażającego się chłodno o Kurii jako o rzeczywistości, którą zmuszony był znosić, powiedział: „Ale to Ojciec jest Papieżem i to Ojciec ich wybiera”. Jan Paweł II odpowiedział mu bez zbędnych słów: „Jednak nie jest łatwe znalezienie odpowiednich osób”.

Może dlatego ludzie, którzy go znali tak go kochali? Bo wiedzieli jak wielki dystans dzieli go od nich i widzieli zarazem jak im ufa. Ich miłość była inna niż miłość papieża, tak jak miłość Piotra do Jezusa była inna niż Jezusa do Piotra. Było w niej wiele emocji, a to sprzyja pomyłkom. Taką pomyłką było na przykład niewpisanie na listę świadków dr Wandy Półtawskiej. Szczęśliwie, została ona w ostatniej chwili naprawiona. Ks. Oder – czego już w materiałach o przewinach Jana Pawła II brakuje – odwiedził dr Półtawską w Krakowie i przyjął jej zeznania.

Prawdą jest, że wiele osób z otoczenia papieża chciało jego szybkiej beatyfikacji. Benedykt XVI, gdyby chciał, mógłby ogłosić go świętym natychmiast. Sam był przekonany o świętości poprzednika. Jednak mądrość podyktowała mu pójście drogą normalnego procesu, tyle że szybciej rozpoczętego. Poszedł w tym drogą Jana Pawła II, który mimo usilnych zachęt bliskich mu osób nie wyniósł w trybie nadzwyczajnym ani ojca Pio ani Prymasa Wyszyńskiego.

Zebranie i przeanalizowanie materiału zajęło sześć lat żmudnej pracy zwieńczonej wyniesieniem Jana Pawła II na ołtarze. Zarówno na beatyfikacji jak i na kanonizacji wierni przybyli z całego świata na te uroczystości nie pomieścili się na placu św. Piotra.

Wojna

 

Tam właśnie materializuje się przyczyna tego odium, które spada obecnie na Jana Pawła II. Papież „z dalekiego kraju” (16.10.1978) zawołał „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” (22.10.1978), powiedział „Przebaczam” po zamachu (13.05.1981), powrócił do domu Ojca (2.05.2005), został ogłoszony błogosławionym (1.05.2011) i świętym (27.04.2014) Kościoła. Tak najkrócej wygląda jego CV, do którego teraz usiłuje się wpisać nowe dane.

Te wydarzenia widział cały świat. Były też inne, o których dowiedzieliśmy się później.

Opowiada papieski fotograf Arturo Mari:

Pewnego dnia po zakończeniu audiencji papież wracając z Placu Św. Piotra zetknął się z dziewczyną, która była opętana. Polecił zatrzymać samochód i spokojnie podszedł do niej. To, co się wtedy wydarzyło, było niewytłumaczalne. Głos, który z siebie wydała nie był ludzki. Zaczęła obrzucać papieża wyzwiskami. „Jesteś przeklęty” – krzyczała – „stary, niedołężny. Dobrze wiesz, że nie mogę ci zrobić nic złego, więc cię przeklinam”. To było straszne. A papież ze stoickim spokojem zbliżył się do niej (…). Dotknął jej czoła, pobłogosławił. Ona wydała jakiś nieludzki krzyk i jej wyczerpane ciało osunęło się na ziemię. (…) Widziałem papieża, który ze spokojem i dobrem wypisanym na twarzy słyszał te wszystkie obrażające go słowa, a mimo to podszedł do niej. On wiedział co robi. Widziałem pewność człowieka, który czerpie swe siły z modlitwy.

Karol Wojtyła mówiąc „tak” wiele razy w ciągu swego życia, wiele razy wkraczał na kolejne pola bitewne tej samej wojny. Jest to wojna duchowa. Jeśli jest atakowany (a ataki te od kanonizacji nasilają się) to znaczy, że jest wciąż niebezpiecznym przeciwnikiem. Dlatego trudno się dziwić dążeniom do „unieważnienia” (cancel) św. Jana Pawła II.

Zaufanie

 

Uważne, oparte na faktach spojrzenie na zaufanie jakim papież darzył ludzi wskazuje na to, że to było świadome ryzyko. Naiwność jest o krok od głupoty, rozważne ryzyko kieruje w stronę odwagi. Świadczy o tym choćby wielokrotnie podnoszona sprawa abp Theodore McCarricka. Papież zlecił jej zbadanie po otrzymaniu listu od kard. Johna O’Connora, który zastrzegł, że nie dysponuje żadnymi dowodami,. Czterech biskupów znających dobrze McCarricka wypowiedziało się na jego temat. Stwierdzono, że są plotki, lecz dowodów nie znaleziono. Dodajmy, że cieszył się on wielkim uznaniem władz amerykańskich. Był między innymi chwalony publicznie przez prezydenta Billa Clintona. Wiarygodne oskarżenia pojawiły się dwanaście lat po śmierci Jana Pawła II.

Papież nie dlatego darzył ludzi zaufaniem, bo był naiwny lecz dlatego, że był święty. Świętość potocznie definiowana jest jako swoisty perfekcjonizm, doskonałość, ewentualnie mistyczne uniesienia. W Kościele katolickim świętość bada się pod kątem zgodności życia kandydata na ołtarze z życiem Jezusa Chrystusa, który zaufał wszystkim apostołom, wszystkich obdarzył władzą (nawet czynienia cudów). Także Judasza, którego w momencie zdrady nazwał „przyjacielem” jakby chcąc w ostatniej chwili ratować go przed samopotępieniem.

Niestety naiwnością wykazali się bracia katolicy, których wypowiedziami posłużono się, aby uwiarygodnić rzucanie podejrzeń na Jana Pawła II. Byli też i tacy, którzy głosu zabierać nie chcieli. Wniosek jest łatwy do wyciągnięcia – mają coś do ukrycia. Ale równie uprawniony jest inny wniosek – nie ufają intencjom pytających. Dał temu wyraz dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re. Po otrzymaniu prośby o wywiad, odpowiedział dziennikarzowi:

Otrzymałem Pański uprzejmy list z 25 marca i poprosiłem o informacje na temat transmisji należącej do koncernu Discovery telewizji TVN. Dowiedziałem się ze zdumieniem o pewnych programach, które obrzuciły błotem postać papieża św. Jana Pawła II.

Nie uważam za możliwe udzielenie wywiadu wspomnianej telewizji.

Wdzięczność

 

Autorom publikacji stawiających Papieża z Polski w roli podejrzanego należy się wdzięczność. To oczywiście ryzykowna teza, jednak faktem jest, że publikacje te mobilizują do pogłębionej refleksji nad tym, co nam zostawił ten człowiek. Zachęcają do rachunku sumienia. Sam papież mówił niegdyś o tym, że święci są po to, aby zawstydzać, bo w świetle ich życia bardziej widoczna staje się jakość naszych postaw. Ciekawie ujął to kard. Konrad Krajewski, który był ceremoniarzem Ojca Świętego. Mówił on, że przed każdą celebracją z Janem Pawłem II szedł do spowiedzi, nie z powodu popełnionych grzechów, ale z poczucia winy. Zestawiał swoje życie z życiem papieża i widział, że jeszcze nie daje z siebie wszystkiego.

I my, którzy czcimy go jako świętego możemy sobie postawić pytanie, czy robimy wystarczająco dużo, aby rozwijać jego dziedzictwo. W testamencie papież tak pisał o swojej śmierci:

Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył - dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga Samego.

Dziś, w obliczu zadawania mu „drugiej śmierci” możemy spojrzeć na jego życie raz jeszcze i zainspirować się nim.

Był papieżem modlitwy – poświęcał jej jedną czwartą doby. Ile czasu my poświęcamy Bogu, jakie wyrzeczenia podejmujemy dla wynagrodzenia za zło, które się dzieje?

Był papieżem rodzin – jak wygląda nasza troska o dobro i świętość naszych rodzin?

Był papieżem młodzieży – czy dążymy do kontaktu z młodymi ludźmi, czy słuchamy ich bez oceniania, czy się za nich modlimy?

Może się to okazać skuteczniejsze w toczącej się wojnie niż polemiki, procesy sądowe i dziennikarskie śledztwa w celu udowodnienia niewinności Papieża z Polski.