Książka, artykuł czy audycja to wspaniałe środki przekazu, nic jednak nie zastąpi kontaktu osobistego. Oto zestaw tematów, które zostały opracowane przez autora tej strony i są przedstawiane w czasie spotkań autorskich, konferencji i wykładów.

JAN PAWEŁ II

Wierny w przyjaźni

sylwetka papieża jako człowieka bliskiego (szczególnie młodym ludziom), realizującego w swoim życiu zalecenie "Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał"

Przyjaciel Boga

czym jest świętość, kim jest święty, czego zwyczajny człowiek może uczyć się od nadzwyczajnego papieża, sztuka modlitwy, duchowość Papieża 

Projekt życia

młodość - czas marzeń i kładzenia fundamentów pod ich realizację

wzrastanie Karola Wojtyły jako wzór w samowychowaniu

Duszpasterz czy polityk

Niejednokrotnie Papież znajdował się w sytuacjach bardzo trudnych z politycznego punktu widzenia; nigdy nie zapominał, że dyplomacja jest narzędziem duszpasterskim i środkiem, aby stawać po stronie prawdy, a nie takiej czy innej opcji politycznej

Człowiek modlitwy

Jak modlił się Papież, na czym polegała siła jego modlitwy i co stało się za sprawą jego modlitwy

Troska o Kościół

Jan Paweł II – Ojciec rodziny nadprzyrodzonej jaką jest Kościół

Pielgrzymki papieskie okiem dziennikarza

charakterystyka fenomenu podróży apostolskich Jana Pawła II z perspektywy naocznego obserwatora

Pontyfikat Jana Pawła II w oczach mediów

historia radosnej, trudnej i ostatecznie zwycięskiej relacji Jana Pawła II ze środkami przekazu

Dla rodziców i wychowawców:  W trudzie wychowywania może nam pomóc  Jan Paweł II

Jan Paweł II jako wzór wychowawcy; jego ojcostwo, jego pedagogia, jego troska o młodego człowieka

Niespełniony program dla wolnej Polski – zapomniane przesłanie III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Charakterystyka przesłania Papieża do młodzieży i do rodzin z pielgrzymki roku 1983 w zestawieniu z współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi tej problematyki

 

Prymas Wyszyński

Ojciec wolnych ludzi

Prymas Wyszyński jako ojciec – jego cechy, w jaki sposób bronił wolności w sobie i w powierzonym mu Kościele

Mąż stanu czy ojciec ojczyzny

Prymasa Wyszyńskiego dość często postrzega się jako wielką historyczną postać, która odegrała ważną rolę w walce z ateistycznym komunizmem. Tymczasem pozostaje do odkrycia jego oblicze człowieka Bożego praktykującego na co dzień przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Dwaj przyjaciele

Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński – świadectwo jedności mimo różnic

 

Wychowanie i rodzina

Wychowanie do wolności

W jaki sposób wychowywać młodego człowieka, aby w dorosłość wkroczył jako osoba dojrzała i odpowiedzialna – fundamenty oraz praktyczne wskazówki

Doświadczenia szkół zróżnicowanych. Obawy, nadzieje, rzeczywistość

Na czym polega edukacja zróżnicowana ze względu na płeć (oddzielnie dla chłopców i dziewcząt), co jest jej silną stroną

Czas w rodzinie

Jak dobrze wykorzystać czas, aby uczynić z niego kapitał procentujący w życiu rodziny

Praca nad charakterem

Nasze dzieci mają prawo do tego, byśmy aktywnie kształtowali ich charakter; co temu sprzyja, a co przeszkadza?

Kultura osobista

Łacińskie słowo „cultura” oznacza uprawę. Dziś rejonem wymagającym szczególnej troski jest doglądanie osobistego zachowania młodego człowieka, troska o jego kulturę wymaga nieustannego podlewania, pielenia i nawożenia.